Index

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ตุลาคม 62 ไฟฟ้าสันป่าตองแจ้งดับไฟฟ้า 5 หมู่บ้าน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง

เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยมีบริเวณที่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ บ้านร้องธาร หมู่ 5 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง บ้านป่าจี้ หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง บ้านป่าลาน หมู่ 2 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง บ้านพนัง หมู่ 3 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง บ้านร้องสัมป่อย หมู่ 4 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. – 16:30 น. โดยประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ สันป่าตอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย จำนวนผู้เข้าชม 2638 ครั้ง

รพ.สันป่าตอง ชวนวิ่งฮอมบุญสันป่าตอง ครั้งที่ 2 เริ่ม 31 ตุลาคมนี้

โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วิ่งฮอมบุญสันป่าตอง ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-26 ธันวาคม 2562 โดยกิจกรรมวิ่งฮอมบุญ ครั้งที่ 1 เคยจัดขึ้นเพื่อระดมมทุน ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสันป่าตอง เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา โดยจะวิ่งไปตามเส้นทางในหมู่บ้าน ทุกเขตตำบลในอำเภอสันป่าตอง ซึ่งในปีนี้จะเริ่มวิ่งทุกวันอังคารและพฤหัสบดี (เว้นวันหยุดราชการ) ในช่วงเวลากิจกรรมดังกล่าว รายได้นำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์, ปรับปรุง หอผู้ป่วยหนัก ICU , ปรับปรุงบริเวณรอตรวจผู้ป่วยนอกโรคตา โรงพยาบาลสันป่าตองและ มอบให้ รพสต ในเขตอำเภอสันป่าตองเพื่อนำไปจัดดำเนินกิจกรรมสุขภาพเพื่อผู้ป่วยในเขต และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอสันป่าตอง จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตลอดจนผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว และกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องกับ Sanpatong Hospital Minimarathon 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2563 จำนวนผู้เข้าชม 511 ครั้ง

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 1 โครงการเพชรน้ำเงิน รอบที่ 2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (SIEP) รอบที่ 3 รอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 1 โควตาภายใน รอบที่ 2 โครงการเพชรน้ำเงิน รอบที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รอบที่ 4 รอบทั่วไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร โทรศัพท์ : 0-5331-1360 จำนวนผู้เข้าชม 187 ครั้ง

ฅนสันป่าตอง

อบเชย เวียงพิงค์ รับโล่ “ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น” จากกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านภาษาไทย โอกาสนี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ทั้งนี้อบเชย เวียงพิงค์​ หรือนางอบเชย ศรีสุข ศิลปินนักร้องเสียงอมตะเมืองเหนือ ได้เข้ารับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ซึ่งมีทั้งหมด 12 รางวัล แบ่งเป็นคนไทย 9 รางวัล ได้แก่ นายดำรงศักดิ์ บุญสู่ ,นายดุสิต  เชาวชาติ ,นายปั่น นันสว่าง ,พระครูสีลสาราภรณ์ (สมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล) ,นายมนตรี คงแก้ว ,นายเมตต์ เมตต์การุณจิต ,นางยินดี ตรีรัญเพชร ,รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ และนางอบเชย ศรีสุข และชาวต่างชาติ 3 […]

ร่วมโหวตน้องปลายฟ้า สาวงาม อ.สันป่าตอง ในเวทีนางงามจักรวาลประเทศไทย

ร่วมโหวตเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019 คลิกโหวต https://missuniverse.in.th/contestants/16 ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019 น้องปลายฟ้า น.ส.นฤมล สิทธิวัง นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 หมายเลข 16 ประวัตินางสาวเชียงใหม่ ปี 2562 นางสาวนฤมล สิทธิวัง หรือ น้องปลายฟ้า อายุ 24 ปี สาวงามจากอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ การศึกษา ประถมศึกษา: โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) มัธยมศึกษา: โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อุดมศึกษา: คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ( มหาชน ) กลุ่มบริษัท CPN ตำแหน่ง เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ ปี […]

ขุนยุหว่า ตระกูล “เมธาวิสัย”

ขุนยุหว่า ตระกูล เมธาวิสัย เรื่องโดย อนุ เนินหาด อดีตสันป่าตอง สมัยที่นครเชียงใหม่เริ่มมีการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งหากมีผลงานการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับพระราชททานบรรดาศักดิ์เริ่มตั้งแต่ หมื่น ขุน หลวง พระยา เป็นต้น ผู้ปกครองตำบลต่างๆในเขตอำเภอสันป่าตองที่สมัยก่อนเรียงว่า ตำบลบ้านแม มีผู้ได้บรรดาศักดิ์ คือ ขุนแมไมตรีราษฎร์ ขุนกาดกิจประชาและขุนยุหว่า เมธาวิสัย ผู้ปกครองทีมีชื่อเสียงในอดีต คือ ขุนยุหว่า ตระกูล เมธาวิสัย ข้อมูลจากเอกสารที่รุ่นลูกหลานสืบค้นไว้ มีประวัติว่า ขุนยุหว่า ชื่อจริงคือ นายปาน เมธาวิสัย เกิดเมื่อปี พ.ศ.2410 เป็นบุตรของนางนายคำปันและนางซ้อน มีพี่น้องรวม 6 คน คือ 1. ท้าวมงคล มีบุตรชายคนเดียวคือ ตุ๊เจ้าเมือง 2. แสนขันแก้ว มีบุตรธิดา 4 คน คือ แม่อุ๊ยแก้ว, พ่ออุ๊ยปัน, พ่อหนานถา, พระภิกษุจันทร์และพ่อหล้าติ๊บ 3. แม่อุ๊ยซุนตา 4. แม่อุ๊ยคำมูล 5. […]

ขุนแมไมตรีราช อดีตกำนันตำบลบ้านแม ตระกูล “วรรณลังกา”

ขุนแมไมตรีราช เรื่องโดย : อนุ เนินหาด เรียบเรียงโดย : ศุภกิตติ์ คุณา ตำบลบ้านแม เป็นตำบลอยู่ด้านทิศเหนือของอำเภอสันป่าตอง ชาวบ้านมักมีอาชีพเกษตรกรรมโดยได้รับน้ำที่ผ่านทางลำเหมืองมาจากน้ำแม่ขาน เดิมที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเคยตั้งอยู่ที่ริมถนนสายสันป่าตอง-แม่วาง ที่บ้านเปียงซึ่งเป็นเขตตำบลบ้านแม ตามประวัติระบุว่าพื้นที่ตำบลบ้านแมเคยมีการศึกษาและขุดค้นสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองเก่าที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยพญามังรายสถาปนาเมืองแห่งนี้ขึ้นมาพร้อมกับการสร้างเวียงกุมกามเพื่อให้เป็นที่ประทับของพระนางเทพคำข่าย พระธิดาของเจ้ากระหม่อมฟ้ารุ่งแก่นชาย แห่งราชอาณาจักรสิบสองพันนา ด้วยว่าพระนางเทพคำข่ายมหาเทวีนั้นเป็นพระราชมารดาของพระองค์ เมื่อพญามังรายยึดเอาอาณาจักรหริภุญชัยได้แล้ว ได้ขยายอาณาเขตแผ่อำนาจไปสร้างเมืองขนาดย่อมเมืองหนึ่ง ซึ่งกล่าวกันว่าท่านสร้างให้พระมารดาเป็นการบูชาพระคุณแม่ ต่อมาสำเนียงคำว่าเวียงแม่นั้นกร่อนลงเหลือเพียงคำว่าเวียงแม และเป็นบ้านแมในที่สุด เวียงแมแต่โบราณนั้น มีอาณาบริเวณครอบคลุมระหว่างบ้านแม บ้านเจดีย์เนิ้ง และบ้านคุ้ม บ้านแม คือจุดศูนย์กลางของเวียง เพราะปรากฏให้เห็นซากของคูน้ำคันดิน กำแพงเมืองโบราณ และวัดวาอารามเก่าแก่ ช่วงหนึ่งตำบลบ้านแมมีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถจนได้รับบรรดาศักดิ์เป็น “ขุน” ชื่อว่า “ขุนแมไมตรีราช” ตระกูล วรรณลังกา ผู้หนึ่งที่ทันได้เห็นขุนแมไมตรีราช คือ พ่อแก้ว เดชฤาษี เกิดปี พ.ศ.2470 บ้านอยู่ข้างวัดร้องขุ้ม ตำบลบ้านแม เล่าความทรงจำเกี่ยวกับขุนแมไมตรีราชว่า “ขุนแมมีศักดิ์เป็นปู่ของผม ภรรยาขุนแมเป็นพี่น้องกับย่าผม บ้านขุนแมอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดร้องขุ้ม สมัยเด็กมักเรียกกันว่าขุนแมมัจจุราช เป็นกำนันตำบลบ้านแม ผมทันได้เห็นขุนแมสมัยเป็นเด็กผมวิ่งเล่นอยู่ในหมู่บ้านนี้ ตอนขุนแมตายผมอายุประมาณ 6 ขวบ […]

ข่าวสันป่าตอง

15 ตุลาคม 62 ไฟฟ้าสันป่าตองแจ้งดับไฟฟ้า 5 หมู่บ้าน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง

เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยมีบริเวณที่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ บ้านร้องธาร หมู่ 5 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง บ้านป่าจี้ หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง บ้านป่าลาน หมู่ 2 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง บ้านพนัง หมู่ 3 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง บ้านร้องสัมป่อย หมู่ 4 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. – 16:30 น. โดยประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ สันป่าตอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย จำนวนผู้เข้าชม 2638 ครั้ง

รพ.สันป่าตอง ชวนวิ่งฮอมบุญสันป่าตอง ครั้งที่ 2 เริ่ม 31 ตุลาคมนี้

โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วิ่งฮอมบุญสันป่าตอง ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-26 ธันวาคม 2562 โดยกิจกรรมวิ่งฮอมบุญ ครั้งที่ 1 เคยจัดขึ้นเพื่อระดมมทุน ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสันป่าตอง เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา โดยจะวิ่งไปตามเส้นทางในหมู่บ้าน ทุกเขตตำบลในอำเภอสันป่าตอง ซึ่งในปีนี้จะเริ่มวิ่งทุกวันอังคารและพฤหัสบดี (เว้นวันหยุดราชการ) ในช่วงเวลากิจกรรมดังกล่าว รายได้นำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์, ปรับปรุง หอผู้ป่วยหนัก ICU , ปรับปรุงบริเวณรอตรวจผู้ป่วยนอกโรคตา โรงพยาบาลสันป่าตองและ มอบให้ รพสต ในเขตอำเภอสันป่าตองเพื่อนำไปจัดดำเนินกิจกรรมสุขภาพเพื่อผู้ป่วยในเขต และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอสันป่าตอง จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตลอดจนผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว และกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องกับ Sanpatong Hospital Minimarathon 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2563 จำนวนผู้เข้าชม 511 ครั้ง

สภ.สันป่าตอง ออกตรวจจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 พ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ รองผู้กำกับสันป่าตอง ร.ต.อ.ไกรสร คำสอน รอง สวป ร้อยเวร 20 ร.ต.อ.เจริญศักดิ์ ประสพ รอง สวป.ร้อยเวร จราจร ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสันป่าตอง(พจอ.) ได้ออกตรวจจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ประกอบด้วย   1. แยก ธกส.สันป่าตอง (ถนนเชียงใหม่-ฮอด)   2. แยกลำพูน (ปากทางบ้านกลาง-ช่างกระดาษ ถนนสันป่าตอง-ลำพูน)   3. แยกบ้านไร่ ต.ทุ่งต้อม   4. ทางโค้งหลังศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ (ถนนบ้านไร่-ต้นกอก)   5. จุดกลับรถ ปากทางเข้าพระบาทยั้งหวีด (ถนนเชียงใหม่-ฮอด)   6. แยกแยกทุ่งเสี้ยว (ถนนเชียงใหม่-ฮอด)   7. สะพานโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ (ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง)   […]

กาดงัว เดอะซีรีส์

กาดงัวเดอะซีรีส์ ตอน.ประวัติยุคก่อตั้งกาดงัว

กาดงัว เดอะซีรีส์ ตอน.ประวัติยุคก่อตั้งกาดงัว เรื่องโดย ศุภกิตติ์ คุณา สวัสดีครับ กาดงัวเดอะซีรีส์วันนี้ ตอนที่ 3 แล้วนะครับ ตอนนี้ยาวหน่อย แต่ครบถ้วนแน่นอนครับ วันนี้เรามารู้จักกาดงัว ในยุคก่อตั้งแรกๆกันดีกว่าครับ ถ้าหากว่าเราจะหาข้อมูลประวัติเรื่องราวของกาดงัวนั้น มีคนบอกว่า ต้องไปถามป้าบัวผิน ว่าแล้ว ป้าบัวผินเป็นใคร ติดตามได้ในซีรีส์นี้เท่านั้นครับ ก่อนอื่นผมจะเล่าคร่าวๆให้ทุกคนรู้จักก่อนนะครับว่า ป้าบัวผิน หรือ บัวผิน ลอมศรี เป็นเจ้าของพื้นที่ตั้งกาดงัว (ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด) ปัจจุบัน(พ.ศ.2560) อายุ 80 ปีแล้ว แต่ป้ายังสุขภาพแข็งแรงดีครับ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลนี้กับผมครับ ป้าบัวผิน ได้เล่าประวัติของกาดงัว โดยอ้างอิงจากบันทึกว่า กาดงัว หรือ ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ 15 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจัดตั้งขึ้นและติดตลาดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2502 โดยนายสม ลอมศรี เป็นผู้บริหารงาน โดยมีจุดประสงค์การจัดตั้งตลาดนัดแห่งนี้ขึ้นก็คือ เป็นบริเวณที่จัดตั้งเป็นสวนไม้ผล แต่ไม่ได้รับผลจากต้นไม้เหล่านั้นเท่าที่ควรจึงต้องการให้สวนและที่ดินมีราคาและมีความเจริญดีกว่าเดิมและต้องการให้พ่อค้าแม่ค้า นำของมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน โดยก่อนหน้านั้นมักซื้อขายวัวควายกันตามใต้ถุนบ้านในหมู่บ้านเล็กๆ ไม่ได้รวมตัวกันเป็น ตลาดใหญ่เช่นปัจจุบัน ในแต่ละวันเสาร์ […]

กาดงัวเดอะซีรีส์ ตอน.ฟ้าสางที่กาดงัว

กาดงัวเดอะซีรีส์ ตอน.ฟ้าสางที่กาดงัว เรื่องโดย ศุภกิตติ์ คุณา ราวเวลาตีห้ากว่าๆของเช้ามึดวันเสาร์ ที่กาดงัว อ.สันป่าตอง คนที่ตื่นเช้า มักจะเห็นเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ เริ่มจับสินค้าจัดตั้งแผงขายให้ทันก่อนที่ฟ้าจะสาง (ฟ้าสาง คือ จวนสว่าง, ใกล้รุ่ง) และเมื่อฟ้าเริ่มสาง จะมีเหล่าบรรดากลุ่มผู้ซื้อหรือนักช็อปกลุ่มวัยกลางคนจนถึงสูงวัย จะเริ่มมาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นกลุ่มแรกตั้งแต่หกโมงเช้าซะส่วนใหญ่ หลายคนถามว่า กาดงัว ตอนเช้ามึดบรรยากาศเป็นอย่างไร? กาดงัวตอนเช้ามึดก็ส่วนใหญ่จะเป็นแต่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายสินค้า เริ่มทยอยเอาสินค้าลงจากรถมาตั้งแผงขายให้เสร็จทันก่อนที่ฟ้าจะสาง หรือราวเวลา 06.00 น. สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มาไกลบางรายก็มาแต่เย็นวันศุกร์ และมานอนเฝ้าที่กาดงัว พ่อค้าแม่ค้า แต่ละคนก็จัดการบริหารเวลาของตัวเองตามสินค้าที่จะขาย แค่เบื้องหลังก่อนกาดจะเปิดก็คึกคักกันแล้ว ต้องขออภัยสำหรับผู้อ่านด้วยนะครับที่ถ่ายรูปมาฝากเพียงแต่โซนติดถนนครับ เดี๋ยวไว้มีโอกาสตื่นทัน จะเก็บมาฝากใหม่ครับ สำหรับกาดงัวเดอะซีรีส์ เป็นการนำเรื่องราวสั้นๆ ในกาดงัว อ.สันป่าตอง ครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับ หมายเหตุ : ภาษาที่ใช้เล่าจะมีทั้งภาษาไทยกลางและกำเมืองปะปนกันไปในแต่ละซีรีย์ เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นคนบ้านเฮาครับ :))   จำนวนผู้เข้าชม 2300 ครั้ง

กาดงัวเดอะซีรีส์ ตอน.ลุงสมคิด ปะได้

ตอนที่ 1 ลุงสมคิด ปะได้ 108 เรื่องโดย: ศุภกิตติ์ คุณา “นอนบ่อหลับก่อปะได้ แฟนจ่มปะได้ครับ แฟนนอนไห้ก่อปะได้” เสียงที่ท่านได้ยินแบบไพเราะเสียงนี้ มักจะได้ยินทุกช่วงเช้าในวันเสาร์ ที่กาดงัว อ.สันป่าตอง นั่นก็คือ เสียงของลุงสมคิดนั่นเอง หลายคนไม่รู้จักว่าลุงเป็นใคร แต่เคยเห็นลุง คุณลุงชื่อสมคิด เป็นคน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทุกเช้าวันเสาร์ ลุงจะออกเดินทางจากบ้านเพื่อมาขายที่ปะหม้อฮั่ว หรืออลูมิเนียมแผ่นไว้สำหรับปะรูหม้อรั่ว หรือที่เรียกกันว่า เทปอลูมิเนียม นั่นเอง ลุงสมคิด เป็นคนที่มีอัธยาศัยดี จะเดินเร่หิ้วแผ่นอลูมิเนียมปะหม้อ ปะสังกะสีรั่วไปขายทั่วกาดงัว แต่ด้วยเทคนิคการขายของแบบสไตล์ลุงสมคิด ที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็ก คือ วลีเด็ดขายสินค้า “ปะได้ 108 อย่าง” อะไรก็ตามปะได้หมด ขนาดถึงว่า แฟนจ่ม นอนบ่อหลับก่อยังปะได้ หากใครที่มากาดงัวแล้ว เจอลุงสมคิด ลองเข้าไปทักทายคุณลุงได้นะครับ นอกจากจะเจอที่กาดงัวแล้ว คุณลุงสมคิดยังไปเดินขายตามตลาดที่อื่นในเชียงใหม่ครับ เชื่อว่ามีหลายคนคงเคยแอบถ่ายคลิปตอนลุงขายของ เพราะเรื่องราวดีดีมีไว้แบ่งปันครับ ไว้ปะกันเรื่องหน้านะครับ สำหรับกาดงัวเดอะซีรีส์ เป็นการนำเรื่องราวสั้นๆ ในกาดงัว อ.สันป่าตอง ครับ ตอนนี้เป็นตอนแรก แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับ หมายเหตุ […]

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ร้านกาแฟสุขุมคาฟเฟ่-Sukhum Caffe’

ร้านกาแฟสุขุมคาฟเฟ่ (Sukhum Caffe’) เปิดบริการ: 07:00 – 18:00 โทร: 097-167-8738 พิกัด : https://goo.gl/maps/hF33w2umdde3NTff7 เพจ: Sukhum Caffe’ IG : sukhum_caffe LINE@ : @sukhumcaffe Review สุขุมคาฟเฟ่ ร้านกาแฟเล็กๆ บรรยากาศสุดชิว สไตล์การตกแต่งร้านแบบเรียบง่าย โดยเลือกใช้โทนสีขาว ตกแต่งด้วยการวางลายไม้ให้ดูมีมิติ บริเวณด้านนอกร่มรื่นด้วยต้นไม้สีเขียว ดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ จากเจ้าของร้านที่รักการดื่มกาแฟ จึงตั้งใจจะเปิดร้านกาแฟคุณภาพดีให้ชาวสันป่าตอง โดยใส่ใจคุณภาพตั้งแต่การเลือกเมล็ดกาแฟจนมาเป็นกาแฟหอมๆคุณภาพดีให้ลูกค้าได้ดื่มกัน ความพิเศษของเม็ดกาแฟ ทางร้านเลือกใช้จุดเด่นของสารกาแฟจากแหล่งปลูกที่ต่างๆมารวมกันจนได้รสชาติที่ลงตัวและเป็นเอกลักษณ์ของร้าน ถึงแม้ร้านจะตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปสักหน่อย แต่รสชาติกาแฟนั้นรับรองว่าดีไม่แพ้ร้านไหนๆแน่นอน จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง

กาแฟพันธุ์ไทย สาขาสันป่าตอง 3 ปั้มน้ำมันพีที

กาแฟพันธุ์ไทย สาขาปั้มน้ำมันพีทีสันป่าตอง 3 (หน้าอำเภอ) ที่ตั้ง: 104 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์: – เวลาเปิดปิด: จันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-18.00 น. กาแฟพันธุ์ไทย สาขาปั้มน้ำมันพีทีสันป่าตอง 1 บูรพา ที่ตั้ง: 247 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ตำบล บ้าน กลาง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์: 065-5042722 เวลาเปิดปิด: จันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-18.00 น. จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง

นั่งชิลล์ที่ Virgin Ville (เวอร์จิ้น วิล) อาหารกับบรรยากาศที่ลงตัว

หากจะหาบรรยากาศที่นั่งชิลล์ริมทุ่งนาที่สันป่าตองแล้วต้องที่ Virgin Ville นั่งชิลล์ทานอาหารและฟังเพลงไปกันเพลิน ๆ ในร้านบรรยากาศดี ๆ ติดริมทุ่งนา นั่งจิบกาแฟ บอกเลยว่ามาที่นี่มีครบทุกอย่าง และเหมาะสำหรับเป็นร้านครอบครัว ร้าน Virgin Ville (เวอร์จิ้น วิล) เป็นร้านอาหารและ Coffee Shop (กาแฟ) เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 10:00-22:00 น. และมีดนตรีสดให้ฟังในช่วงเวลา 18:30-20:00 น. ของทุกวัน ด้วยบรรยากาศและพื้นที่กว้างขวาง มีที่จอดรถสะดวก ที่นี่ยังมีบริการให้เช่าสถานที่จัดงานเลี้ยง งานเลี้ยงรุ่น งานแต่งงาน กับแกล้มเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลา  ร้านVirgin Ville (เวอร์จิ้น วิล) ตั้งอยู่บ้านศาลา ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  สามารถไปได้หลายทาง เส้นทางแรกมาจากทางซอยข้างโรงพยาบาลสันป่าตอง ไปเรื่อยๆตามป้าย ประมาณ 1.6 กิโลเมตร โดยประมาณ ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือ ตรงข้ามร้านจะเป็นทุ่งนา ส่วนเส้นทางที่สองสามารถมาจากถนนสันป่าตอง-แม่วาง กม.ที่ 2 เจอสี่แยกบ้านใหม่ม่วงก๋อน เลี้ยวไปทางวัดศรีเกิด […]

Sanpatong Guide -ตะลุยชิมเมล่อนที่ไร่วียะศรี

ไม่ไกลจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตองมากนัก เดินทางโดยใช้ถนนเลียบคลองชลประทานไปจนถึงบ้านกิ่วแลหลวงหมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า พอถึงตรงนี้สามารถใช้เส้นทางได้หลายทาง ที่ง่ายสุดคือ ใช้เส้นทางเดียวกับไปวัดกิ่วแลหลวง จากนั้นเข้าซอยหลังวัด จนถึงไร่วียะศรี ไร่วียะศรี (Weeyasri Farm) เป็นฟาร์มเมล่อน ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันป่าตอง มีโรงเรือนเพาะเมล่อน ทั้งหมด 6 โรงเรือน แต่ละโรงเรือนจะปลูกเมล่อนไล่เรี่ยตามอายุ ซึ่งจะทำให้มีเมล่อนบริโภคได้ ตลอดทั้งเดือน สุทธิวัฒน์ วียะศรี หรือ เวส หนุ่มดีกรี ป.โท หันมาทำตามความฝัน โดยใช้พื้นที่บ้านเกิดของตัวเองเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจทำตามฝันร่วมกับภรรยา ทำโรงเรือนปลูกเมล่อน ที่นี่นอกจากจะได้ทานเมล่อนสดๆจากไร่แล้ว “สุทธิวัฒน์ วียะศรี” หนุ่มเจ้าของไร่เมล่อนวียะศรี ยังให้ความรู้เรื่องการปลูกเมล่อนให้กับผู้ที่สนใจแลผู้ที่มาเที่ยวที่ไร่วียะศรี  ที่ไร่นี้ใช้ระบบปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic) แบบน้ำหยดในโรงเรือน มีการจัดการแบบ Smart Farm และผ่านมาตรฐาน GAP ซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภค และด้วยประสปการณ์การปลูกกว่า 4 ปี ที่ไร่วียะศรี ทำให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งเป็นนักเรียนของไร่วียะศรีและผู้สนใจ เข้ามาทดลองฝึกปฏิบัติจริงในแปลง เหมือนว่าเป็นโรงเรียนสอนปลูกเมล่อนเลยก็ว่าได้ครับ ผลผลิตส่วนใหญ่ จากการเก็บเกี่ยว แบ่งตามเกรด มีทั้งส่งตามห้างสรรพสินค้าและมารับไปขายต่อ รวมถึงผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่มาซื้อถึงไร่วียะศรี ราคาจำหน่ายผลเมล่อนสด เกรดเดียวกับในห้าง […]