ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง

ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา ตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนเชียงใหม่-ฮอด ทางหลวงหมายเลข 108 ก่อนถึง กม.29 เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท ประวัติความเป็นมาของโครงการ เนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในอดีตไม่สามารถทำได้ในวันเดียว เพราะมีระยะทางไกลและถนนหนทางทุรกันดาร คณะทำงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในขณะนั้นมี มจ.จักพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรีเป็นประธาน ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีสถานีกลางที่ใช้ในการพัฒนาตามพระราชดำริระหว่างส่วนกลางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้น ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2522 คณะทำงานโครงการพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้กราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดินจำนวน 6 ไร่ 47 ตารางวา และต่อมาพลโทสีมา ปาณบุตร แม่ทัพภาคที่ 3 ในขณะนั้น ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก จำนวน 14 ไร่ 81 ตารางวา ทำให้มีพื้นที่โครงการรวม 20 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา และพื้นที่สาธารณประโยชน์อีก […]