Written by 9:16 am ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสันป่าตอง

15 ตุลาคม 62 ไฟฟ้าสันป่าตองแจ้งดับไฟฟ้า 5 หมู่บ้าน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง

เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยมีบริเวณที่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้

  1. บ้านร้องธาร หมู่ 5 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
  2. บ้านป่าจี้ หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
  3. บ้านป่าลาน หมู่ 2 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
  4. บ้านพนัง หมู่ 3 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
  5. บ้านร้องสัมป่อย หมู่ 4 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. – 16:30 น. โดยประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ สันป่าตอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 2716 ครั้ง

(Visited 1 times, 1 visits today)
ป้ายกำกับ:, Last modified: 11 ตุลาคม 2019
Close