เกี่ยวกับเว็บไซต์

สวัสดีสันป่าตอง
Hello SanPaTong

เว็บไซต์ www.sanpatong.info ภายใต้การดูแลของ SANPATONG CLUB (สันป่าตองคลับ) เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลบริการข่าวสารของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงรอบๆ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ จ.ลำพูน จดทะเบียนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 (เจ้าของเดิม www.sanpatong.in.th) เว็บไซต์นี้จัดทำโดยองค์กรธุรกิจในอำเภอสันป่าตอง โดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักข่าวท้องถิ่นและส่วนกลาง ไม่ใช่เว็บไซต์ส่วนราชการ เป็นเพียงสื่อกลางที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารจากทางอำเภอเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
Facebook: SANPATONG CLUB