เกี่ยวกับเว็บไซต์

สวัสดีสันป่าตอง

Hello SanPaTong

เว็บไซต์ www.sanpatong.info ภายใต้การดูแลของ Sanpatong L!fe (สันป่าตอง ไลฟ์) เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลบริการข่าวสารของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงรอบๆ ได้แก่ อ.หางดง อ.เมือง อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ และ อ.ป่าซาง เป็นต้น จดทะเบียนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 (เจ้าของเดิม www.sanpatong.in.th) จัดทำโดยองค์กรธุรกิจในอำเภอสันป่าตอง โดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักข่าวท้องถิ่นและส่วนกลาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook: SANPATONG CLUB