นครชัยแอร์เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง

นครชัยแอร์เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
NCA Express Sanpatong, ChiangMai

  • ที่อยู่: ติดสถานีน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  • บริการ: รับฝากพัสดุด่วน อาหารสด ผลไม้ พัสดุด่วน ส่งเช้าเย็นถึง ส่งเย็นเช้าถึง ภายใน 24 ชั่วโมง
    จำหน่ายตั๋วโดยสาร ทุกเส้นทางของนครชัยแอร์
  • โทร: 096-7171232

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: