คลินิกเด็กหมอแป้งหอม Pang Hom Clinic

คลินิกเด็ก หมอแป้งหอม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เปิดทำการ วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ เวลา 17:30-20:00 น.
วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00-13:00 น.

สถานที่ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตรงข้ามศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหมา สาขาสันป่าตอง
โทร. 095-6945636