ข่าวสันป่าตอง

เชิญชวนชาวสันป่าตองร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใหม่ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ขอเชิญชวนชาวสันป่าตอง ร่วมพิธี...
error: