จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในพื้นที่เกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในพื้นที่เกษตร หากมีความจำเป็นต้องเผาให้แจ้งขออนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในพื้นที่เกษตร หากมีความจำเป็นต้องเผาให้แจ้งขออนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นกรณี ถ้าพบว่ากระทำการจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้งทำให้หมอกควันแผ่ปกคลุมทั่วเมืองเชียงใหม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนด 60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2559 ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดช่วงกำหนดวันห้ามเผาไปแล้ว แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ ประกอบกับความกดอากาศสูงจึงทำให้ค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เกินค่ามาตรฐานและจำนวนจุด HOTSPOT มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ราบและพื้นที่สูง

จังหวัดเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดเผาในพื้นที่เกษตรทุกชนิด หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรให้เผาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และต้องแจ้งขออนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี โดยให้ทำแนวกันไฟและจัดการเชื้อเพลิงให้เป็นกองขนาดเล็ก ไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่ป่าโดยเด็ดขาด หากพบว่ากระทำการจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติ จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 150,000 บาท และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้จะเป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท หากพบเห็นผู้กระทำผิดสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112236, 0993751110 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน การเจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคือง เหนื่อยง่าย ทำให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่เหมาะสมต่อการจราจรทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและคมนาคม ทั้งยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภัยแล้งตามมาอีกด้วย

ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ขอความร่วมมืองดเผา

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

สภ.สันป่าตอง รณรงค์สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และเครื่องพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื่นให้อากาศ

เชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ห้ามเผา วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563

ห้ามเผา! ปี 60 เชียงใหม่ประกาศตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์-20 เมษายน หากฝ่าฝืนมีโทษ

error: