ล่าสุด เทศบาลนครเชียงใหม่งดกิจกรรมรื่นเริงยี่เป็งเชียงใหม่ 2559

Update: ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ประชุมเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้เทศบาลนครเชียงใหม่ทบทวนการจัดงานประเพณียี่งเป็งเชียงใหม่ 2559 ซึ่งล่าสุดได้ข้อสรุป ให้มีการจัดงานยี่เป็งตามปกติ โดยปรับรูปแบบและให้ตัดภาคบันเทิงและกิจกรรมรื่นเริงออก
ทีมา : เชียงใหม่นิวส์

Update: เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559เวลา 15.25 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ได้ประสานไปยังเทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว อนุญาตให้ผู้ค้าย่านไนท์บาร์ซ่าและถนนคนเดินจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ได้มีประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้งดจำหน่ายสินค้าย่านไนท์บาซ่าและถนนคนเดิน ระหว่าง วันที่ 14-16 ต.ค.59

—————->

เทศบาลนครเชียงใหม่งดการจัดงานยี่เป็งเชียงใหม่ 2559 เนื่องจากเป็นช่วงไว้ทุกข์ ทั้งนี้ยังให้งดจำหน่ายสินค้าไนท์บาร์ซ่าทุกโซน ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนกล่าวจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและยังรวมถึงการจำหน่ายสินค้าถนนคนเดินวัวลายและถนนคนเดินวันอาทิตย์

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2559 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเตรียมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกฏ ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มีนายชาตรี เชื้อมโนชาญ นายสุนทร ยามศริ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแขวง 4 แขวง แขวงกาวิละ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 30 คน โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง

เทศบาลนครเชียงใหม่งดจัดกิจกรรมยี่เป็ง

ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีมติยกเลิกจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ วันที่ 12-15 พฤศจิกายนนี้ รวม 4 วัน เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศเนื่องจากเป็นช่วงไว้ทุกข์ 30 วัน ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 14 ตุลาคม เป็นต้นไปจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดสถานที่ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชนทั้่วไป ได้ลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีผู้มาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านเป็นจำนวนมาก

นายทัศนัย กล่าวว่า ช่วงจัดงานเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ คาบเกี่ยวกับการถวายอาลัยและไว้ทุกข์ 30 วัน ซึ่งไม่เหมาะสมจัดงานดังกล่าว เนื่องจากเป็นงานรื่นเริงและมีมหรสพ คณะทำงานเห็นว่าควรงดหรือยกเลิกสัก 1 ปี แล้วไปจัดงานดังกล่าวในปีหน้าแทน ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ทราบแล้ว เพื่อแจ้ง ททท.ทั้งใน และต่างประเทศ ว่าไม่มีงานประเพณีหรือกิจกรรมท่องเที่ยว ในช่วงดังกล่าว เชื่อว่านักท่องเที่ยวเข้าใจ ถึงความโศกเศร้าของชาวไทยทุกคน

นายสรวมไชย กล่าวว่า การยกเลิกงานดังกล่าว เป็นเหตุสุดวิสัย เชื่อว่าไม่มีผลกระทบท่องเที่ยว เพราะยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางมาชมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน วิถีชีวิตชุมชนในเขตเมืองเก่าจำนวนมาก ซึ่งสังเกตเห็นนักท่องเที่ยว บางรายใส่ชุดดำเดินท่องเที่ยว เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เพราะเข้าใจความรู้สึก และร่วมทุกข์โศกกับชาวไทย ทั้งนี้สำนักการศึกษา ได้ประสาน ททท.แจ้งยกเลิกงานแล้ว เนื่องจากงานประเพณีเดือนยี่เป็ง เป็น 1 ใน 2 งาน ที่เป็นงานอีเวนต์ระดับโลกของเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักดี พร้อมประกาศยกเลิกจ้างเหมาเอกชนจัดงานดังกล่าว วงเงิน 7 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสะสมของเทศบาลต่อไป

ข่าว : มติชนออนไลน์

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: