เจิญแอ่วงานไม้ดอกฯ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 วันที่ 3-5 ก.พ.2560

กำหนดการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560
(The 41th Chiang Mai Flower Festival 2017,February 3-5,2017,Venue : Nong Buak Haad Park,Chiangmai Thailand.)

1. การแสดงนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” วันที่ 3-5 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 – 24.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
2. การแสดง และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3-5 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 – 24.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
3. การจัดนิทรรศการ และการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ วันที่ 3-5 ก.พ. 2560 เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
4. การแสดงดนตรีในสวน (Orchestra) บทเพลงพระราชนิพนธ์ วันที่ 3-5 ก.พ. 2560 เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ เวทีในสวนสาธารณะหนองบวกหาด
5. การจัดแสดง Light&Sound Water Hologram หรือ 3 D Projection Mapping วันที่ 3-5 ก.พ. 2560 เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ ภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด
6. การแสดงโคมแขวนดอกไม้ (โดยการจำลองเอกลักษณ์เมืองเชียงใหม่ลักษณะคล้ายโคมลอยประเพณียี่เป็ง ตกแต่งด้วยดอกไม้ ติดตามต้นไม้รอบคูเมือง) วันที่ 3-5 ก.พ. 2560 ตลอดเวลาจัดงาน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
7. พิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2560 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด
8. การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่ / นางงามบุปผชาตินานาชาติ วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2560 เริ่มเวลา 20.00 น. ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด
9. การปล่อยขบวนรถบุปผชาติ วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ
10. พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2560 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด
11. การแสดงนาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมล้านนา ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2560 เริ่มเวลา 20.00 น. ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด
12. การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา บทเพลงรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2560 เริ่มเวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด

กำหนดการ
พิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2560 เวลา 19.00 น.
ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 18.00 น. – พิธีกรประชาสัมพันธ์งานและการเตรียมการในพิธีเปิดงาน
เวลา 18.15 น. – แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการจัดงาน สื่อมวลชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
– การบรรเลงดนตรี
เวลา 18.50 น. – นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
เวลา 19.00 น. – พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี
– การแสดงชุดพิธีเปิด ” ดอกไม้สะพรั่งงาม เทิดนามองค์ภูมิพล”
– นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
– นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560
– ประธานในพิธี ทำพิธีเปิดงาน
– เทคนิคเอฟเฟกต์ประกอบพิธีเปิดงาน
– การบันทึกภาพร่วมกันบนเวที
เวลา 19.25 น. – พิธีกรกล่าวขอบคุณ และเชิญชมการแสดงพิเศษ
เวลา 20.00 น. – เสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน
เวลา 20.10 น. – การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ
(Miss Chiangmai Flower Bloom & Miss Chiangmai International Flower Bloom Beauty Contest 2017)
เวลา 23.30 น. – เสร็จสิ้นการประกวด ฯ

กำหนดการ
พิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่
(The Dazzling Chiangmai Flower Festival Flower Parade February 4,2017. The Grand Parade Beautiful Girls & People exotic Orchids,Flowering Plants and Blooms ‘ Rose of the North Thailand.,Venue : Nong Buak Haad Park,Chiangmai Thailand.)
พิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ
เวลา 06.00 น. – รถบุปผชาติของหน่วยงานต่างๆ ประจำ ณ จุดที่กำหนด บริเวณถนนเจริญเมือง ตั้งแต่เชิงสะพานนวรัฐไปจนถึงสถานีรถไฟ
เวลา 07.00 น. – การแสดงวงโยธวาทิต
เวลา 07.30 น. – หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อม ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เวลา 07.50 น. – พิธีกรนำเข้าสู่งานและรายละเอียดของงาน
เวลา 08.00 น. – นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
– การแสดงต้อนรับ 1 ชุด
– พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการ
– นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน การจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ (การแห่ประกวดขบวนรถบุปผชาติ)
– ประธานในพิธี กล่าวเปิดพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ
– ประธานในพิธี ประกอบพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ
– ขบวนรถบุปผชาติเริ่มเคลื่อนที่ โดยมีรูปขบวนดังนี้
* รถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่
* รถนำขบวนของตำรวจท่องเที่ยว
* ป้ายงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560
* วงดุริยางค์
* ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
* ขบวนรถบุปผชาติ
– ขบวนรถบุปผชาติทุกคันที่เคลื่อนผ่าน ให้ตัวแทนขึ้นรับของที่ระลึกจากประธานในพิธี
– เสร็จสิ้นการเคลื่อนขบวนรถบุปผชาติ

กำหนดการมอบถ้วยพระราชทานการประกวดขบวนรถบุปผชาติ
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2560 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: