ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ 57 ปี แห่งสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ขอเชิญศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่านรว่มงาน
ครบรอบ
57 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
และพิธีเปิดห้องการเรียนรู้ Smart Computer 4.0

วัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรทางการศึกษาทั้งในอดีต ปัจจุบัน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญทอดผ้าป่าประจำปีของโรงเรียน เงินรายได้ทั้งหมดทางโรงเรียนจะได้นำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และจะนำไปปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ท่านสามารถร่วมทำบุญโดย “โอนเงินผ่านธนาคาร” ตามหมายเลขบัญชีด้านล่าง พร้อมโทรแจ้งรายนามของท่านมายังหมายเลขโทรศัพท์ 053ข311360 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เวลา รายการกิจกรรม
07.00 น. พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
08.00 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่าฯ
ครูอาวุโส คณะครู นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พร้อมกันบริเวณพิธี
บริเวณขบวนผ้าป่าของคณะสี คณะศิษย์เก่า ครูอาวุโสและผู้มีจิตศรัทธา เคลื่อนเข้าสู่พิธี
08.30 น.
เป็นต้นไป
เริ่มพิธีทำบุญสืบชะตาถวายผ้าป่า ถวายปัจจัยไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา
ประธานดำเนินงาน กล่าวรายงาน
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียน
การแสดงพิธีเปิด งานสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ชุด “ดุจเพชรงาม เลื่องลือนาม สันป่าตองวิทยาคม”
ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน
ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดห้องศูนย์การเรียนรู้ Smart Computer 4
การเต้นรำวงย้อนยุค โดย กลุ่มแม่บ้านอำเภอสันป่าตอง
การประกวดฟ้อนเล็บนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
และโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอสันป่าตอง
12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ หอประชุมเอนกประสงค์
13.00 น. กิจกรรมนักเรียน
– การประกวดดาวเดือนโรงเรียน
– การประกวด The Mask Singer and Dancers

 

 หมายเหตุ

  • คณะครู บุคลากรทางการศึกษาแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง โทนขาวดำ
  • นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

นักเรียนสันป่าตองวิทยาคม คะแนนโอเน็ต ม.6 คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

รัฐมนตรีฯกระทรวงพลังงาน ลงพื้นเยี่ยมชมโครงการด้านพลังงานโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามโครงการ To Be Number One จ.เชียงใหม่

error: