รพ.สันป่าตอง ชวนวิ่งฮอมบุญสันป่าตอง ครั้งที่ 2 เริ่ม 31 ตุลาคมนี้

โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วิ่งฮอมบุญสันป่าตอง ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-26 ธันวาคม 2562 โดยกิจกรรมวิ่งฮอมบุญ ครั้งที่ 1 เคยจัดขึ้นเพื่อระดมมทุน ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสันป่าตอง เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา โดยจะวิ่งไปตามเส้นทางในหมู่บ้าน ทุกเขตตำบลในอำเภอสันป่าตอง ซึ่งในปีนี้จะเริ่มวิ่งทุกวันอังคารและพฤหัสบดี (เว้นวันหยุดราชการ) ในช่วงเวลากิจกรรมดังกล่าว

รายได้นำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์, ปรับปรุง หอผู้ป่วยหนัก ICU , ปรับปรุงบริเวณรอตรวจผู้ป่วยนอกโรคตา โรงพยาบาลสันป่าตองและ มอบให้ รพสต ในเขตอำเภอสันป่าตองเพื่อนำไปจัดดำเนินกิจกรรมสุขภาพเพื่อผู้ป่วยในเขต และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอสันป่าตอง

จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตลอดจนผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว และกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องกับ Sanpatong Hospital Minimarathon 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2563

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: