รมต.คมนาคม ตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงสันป่าตอง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจงานโครงข่ายสายทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่ – ฮอด – แม่สะเรียง และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสันป่าตอง หมวดทางหลวงท่าข้าม และหมวดทางหลวงบ่อสลี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายไพฑูรย์พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 และนายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและหัวหน้าหมวดทางหลวง ให้การต้อนรับ

ข่าว : แขวงทางหลวง เชียงใหม่ที่หนึ่ง

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: