รวมสถานที่จัดงานวันเด็ก ปี 2560 ในอำเภอสันป่าตอง

สถานที่จัดงานวันเด็ก ปี 2560 ในอำเภอสันป่าตอง
วัน เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560

1. เทศบาลตำบลยุหว่าร่วมกับโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยุหว่า (หนองสะเรียม)

2. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม (ป่าลาน)

3. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

4. เทศบาลตำบลบ้านแม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม
5. ตู้ยามสถานีตำรวจสันป่าตอง
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ ตู้ยามจุดกาดงัว (ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด)
6. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ณ สนามกีฬาตำบลมะขามหลวง
7. สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
บริเวณแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต
8. บ้านไร่ หมู่ 5 ตำบลทุ่งต้อม
ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ วัดศรีอรุณ (ตรงโรงเรียนวัดศรีอรุณเก่า)
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
11. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง
12. เทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมกับโรงเรียนเทศบาล1 ทุ่งฟ้าบดราษฏร์บำรุง
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล1 ทุ่งฟ้าบดราษฏร์บำรุง

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: