รัฐมนตรีวัฒนธรรมเยี่ยมชม “ต้นมะจำโรง” ต้นไม้นามเมืองท้องถิ่นเมืองสันป่าตอง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 15:30 น.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, นางสาวภัทราภร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง พร้อมทั้งนายกเทศมนตรีและประชาชนชาวอำเภอสันป่าตอง ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมเยือน และสักการะ “ต้นมะจำโรง” ต้นไม้นามเมือง ทั้งนี้ได้มีพิธีสักการะ หอพ่อบ้านและเดินเยี่ยมชมตลาดมะจำโรง ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ในอำเภอสันป่าตอง ที่ตั้งอยู่ติดกับพื้นที่ต้นมะจำโรง

“มะจำโรง” หรือที่ชาวสันป่าตองเรียก “มะจ๋ำโฮง” นั้น เป็นชื่อบ้านนามเมืองของหลายๆ หมู่บ้าน เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ มีถึง 8 หมู่บ้าน 6 หมู่บ้านในจังหวัดลำพูน และ 2 หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย เชื่อว่า ต้นมะจำโรง หรือต้นสำโรงนี้ เป็นต้นไม้ที่พบได้ทั่วไปในท้องถิ่น ต้นมะจำโรง ได้รับเลือกให้เป็น 1 ในต้นไม้สำคัญของชาติ ตามโครงการ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: