ลมหลวงถล่มด่านคัดกรองโควิด อ.สันป่าตอง รวมถึงบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย

วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 16:30 น. โดยประมาณ ได้เกิดเหตุวาตภัย พายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเสียหายให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือน และด่านตรวจคัดกรองโควิด -19 อ.สันป่าตอง ได้รับความเสียหายเช่นกัน โดยนายอำเภอและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือ

ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วย พ.ต.อ. ศันย์ชัย พานิชกุล ผกก.สภ.สันป่าตอง และปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ลงสำรวจพื้นที่ได้รับความเสียหาย ที่ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 อ.สันป่าตอง ซึ่งเป็นด่านตรวจคัดกรองระหว่างจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 116 ป่าสัก-ท่าวังพร้าว ได้รับผลกระทบจากพายุฝนครั้งนี้ ทำให้อุปกรณ์ด่านตรวจได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งเครื่องมือสื่อสาร วิทยุสื่อสาร เต็นท์ กล้องวงจรปิด และเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองโรคและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด และเร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูสถานที่และจัดเตรียมเครื่องมือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง ในวันที่ 26 เมษายน 2563 ต่อไป

ในส่วนของความเสียหายของประชาชน นายอำเภอสันป่าตอง ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าสำรวจความเสียหายหลังจากเกิดเหตุวาตภัย พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง เบื้องต้นได้ดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือเบื้องต้นบางส่วนแล้ว หากบ้านเรือนประชาชนหรือพื้นที่เกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยครั้ง ให้รีบแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สท. ส.อบต. หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอสันป่าตอง (ระลอก 3)

อ.สันป่าตองลงพื้นที่ช่วยเหลือและตั้งจุดบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนบ้านสันจิกุ่ง

ศปก.สันป่าตอง รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 30 มีนาคม 2565

error: