ลมหลวงถล่มด่านคัดกรองโควิด อ.สันป่าตอง รวมถึงบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย

วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 16:30 น. โดยประมาณ ได้เกิดเหตุวาตภัย พายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเสียหายให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือน และด่านตรวจคัดกรองโควิด -19 อ.สันป่าตอง ได้รับความเสียหายเช่นกัน โดยนายอำเภอและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือ

ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วย พ.ต.อ. ศันย์ชัย พานิชกุล ผกก.สภ.สันป่าตอง และปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ลงสำรวจพื้นที่ได้รับความเสียหาย ที่ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 อ.สันป่าตอง ซึ่งเป็นด่านตรวจคัดกรองระหว่างจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 116 ป่าสัก-ท่าวังพร้าว ได้รับผลกระทบจากพายุฝนครั้งนี้ ทำให้อุปกรณ์ด่านตรวจได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งเครื่องมือสื่อสาร วิทยุสื่อสาร เต็นท์ กล้องวงจรปิด และเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองโรคและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด และเร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูสถานที่และจัดเตรียมเครื่องมือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง ในวันที่ 26 เมษายน 2563 ต่อไป

ในส่วนของความเสียหายของประชาชน นายอำเภอสันป่าตอง ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าสำรวจความเสียหายหลังจากเกิดเหตุวาตภัย พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง เบื้องต้นได้ดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือเบื้องต้นบางส่วนแล้ว หากบ้านเรือนประชาชนหรือพื้นที่เกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยครั้ง ให้รีบแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สท. ส.อบต. หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎร ผู้ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัยใน อ.สันป่าตอง

ปิดจุดคัดกรองโรค บ้านสันจิกุ่ง ม.7ต.ทุ่งต้อม หลังกักตัวครบ 14 วัน

ปิดซอย 10 ถึงซอย 17 บ้านศาลา ต.ยุหว่า หลังพบผู้ป่วยโควิด 6 ราย

error: