สันป่าตองวิทยาคมเชิญร่วมงาน “Blue Diamond Open House 2017”

สมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ขอเชิญชวนนักเรียนทุกสังกัด นักศึกษา ผู้ปกครองทุกท่าน ศิษย์เก่าฯและประชาชนทั่วไป ร่วมชมงานเปิดบ้านเพชรสีน้ำเงิน ปีการศึกษา 2560 “Blue Diamond Open House 2017” ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป พบกับกิจกรรมและการแสดงผลงานของแต่ละกลุ่มสาระวิชา และการแสดงนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอสันป่าตอง ในวัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี และชมการแสดงจากของนักเรียนกลุ่มประถมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆในอำเภอสันป่าตอง และตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมงาน สายสัมพันธ์วันครอบครัว ปีการศึกษา 2560 ภายในงานท่านจะพบกับผลงานนิทรรศการของนักเรียน การแสดงของนักเรียน การแข่งขันกิจกรรมต่างๆของผู้ปกครอง การแสดงดนตรีของแต่ละคณะสี การจับรางวัลมัจฉาพาโชค และรางวัลหางบัตรมากมาย ตั้งแต่เวลา 08:30 -21:00 น. จึงขอเรียนเชิญทุกท่านและศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
โทร 053-311360 (ในเวลาราชการ)

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ 57 ปี แห่งสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

รัฐมนตรีฯกระทรวงพลังงาน ลงพื้นเยี่ยมชมโครงการด้านพลังงานโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

สันป่าตองวิทยาคมรับสมัครนักเรียนสามารถพิเศษฯ ปีการศึกษา 2561

error: