สันป่าตอง สำรวจพื้นที่ จัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (CI) รองรับจำนวนผู้กักตัวในพื้นที่

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้ นายทินกร บุญถา ปลัดอำเภอ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง โรงพยาบาลสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง กำนันตำบลยุหว่า และกำนันตำบลมะขามหลวง ลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน Community Isolution (CI) เพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนผู้กักตัวในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จำนวน 3 แห่ง

เบื้องต้นชุดสำรวจเห็นควรใช้แฟลตตำรวจจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยเพิ่มเติม จำนวน 5 ชั้นๆละ 6 ห้อง ห้องน้ำส่วนตัวในห้อง และสามารถรองรับจำนวนผู้ต้องกักตัวได้ 24-30 คน และจะนำเข้าในที่ประชุม ศปก.อ.สันป่าตอง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนการจัดเตรียมบุคลากรเจ้าหน้าที่ เตรียมแผนการประสานนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสันป่าตองในกรณีที่อาการทรุดหนัก ระยะะทาง 2 กม. ประมาณ 3 นาที และจัดระบบสุขาภิบาลสภาพแวดล้อม ระบบรักษาความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ต่อไป

ข่าว : ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

error: