อุโมงค์ต้นไม้ ถนนสายสันป่าตอง-บ้านกาด ทล.1013

สำหรับคนที่ใช้ถนนสายนี้ประจำคงรู้อยู่แล้วว่า ช่วง กม.1-3 บ้านดง บ้านหนองปึ๋ง บ้านร้อง บริเวณข้างทางจะมีต้นไม้เรียงรายคล้ายว่าเป็นอุโมงค์ต้นไม้ก็ว่าได้ สำหรับถนนสายสันป่าตอง-บ้านกาด หรือทางหลวงหมายเลข 1013 เป็นถนนที่ตัดจากทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-ฮอด เชื่อมไปยัง อ.แม่วาง ซึ่งเป็นถนนสองเลนให้รถวิ่งสวนทาง

เมื่อกรมทางหลวงดำเนินการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1013 บริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สันป่าตอง-บ้านกาด ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าตอง, ตำบลยุหว่า, ตำบลบ้านแม, ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง และตำบลดอนเปา, ตำบลบ้านกาด, เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้งบประมาณกว่า 320 ล้านบาท โดยศูนย์สร้างทางลำปางเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

สำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการอยู่บริเวณสามแยกธนาคารกสิกรไทย อำเภอสันป่าตองสิ้นสุดที่บริเวณตลาดบ้านกาดอำเภอแม่วาง ระยะทางประมาณ 8.357 กิโลเมตร ขยายเส้นทางจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร เกาะกลางถนนกว้าง 2 เมตร รวมผิวจราจรและไหล่ทางกว้าง 21 เมตร ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างกว่าร้อยละ 25 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 (ระยะที่ 1)

ทั้งนี้ระหว่างการก่อสร้างมีอุปสรรคด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินบางแห่งและการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม ปัจจุบันหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เข้าดำเนินการขอเวนคืนที่ดินแล้ว และได้ทำหนังสือแจ้งรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์แล้ว ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่หากการก่อสร้างโครงการนี้แล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร, การคมนาคมขนส่ง, มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ภาพถ่ายบันทึกโดย คุณอุกฤษฎ์ ดวงจันทร์ เผยแพร่ใน www.sanpatong.info

sanpatong_tree1

sanpatong_tree2

sanpatong_tree3

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

พายุฤดูร้อนพัดกุฏิพระ อ.แม่วาง กำลังก่อสร้างพังเสียหาย

ขอแสดงความยินดีกับสิบเอกกมล นักกีฬาทีมชาติไทย

“อ้ายเปา” จ่าห้าบั้งแห่งสันป่าตอง

error: