อ.สันป่าตอง ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ กรณีพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์โควิด-19

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์วิรัช กลิ่นบัวแย้ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง นายประภาส ปาลี สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง โดยนายอำเภอสันป่าตองมอบหมายให้นางสาววรางคณา พยอมยงค์ ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วยกำนันตำบลทุ่งต้อม ผู้ใหญ่บ้านสันจิกุ่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต ทีม CDCU อำเภอสันป่าตอง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันป่าตอง ร่วมประชุมวิเคราะห์สถานการณ์สอบสวนโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์บ้านเช่า 3 รายและคลัสเตอร์บ้านสันจิกุ่ง จำนวน 9 ราย ร่วมกับ นพ.กิตติพันธ์ ฉลอม และทีมระบาดจังหวัดเชียงใหม่ โดย ศปก.อำเภอสันป่าตองได้ประกาศ ขอความร่วมมือปิดหมู่บ้านจำนวน 14 วัน และ Swab กลุ่มเสี่ยงสูง และแม่ค้าตลาดมะจำโรง จำนวน 101 ราย ผลเป็นลบ ทั้งนี้อำเภอสันป่าตองจะได้สุ่มตรวจกลุ่มหย่อมบ้านสันจิกุ่ง ต.ทุ่งต้อม ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ภาพ/ข่าว: โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ปิดซอย 10 ถึงซอย 17 บ้านศาลา ต.ยุหว่า หลังพบผู้ป่วยโควิด 6 ราย

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอสันป่าตอง (ระลอก 3)

อ.สันป่าตองลงพื้นที่ช่วยเหลือและตั้งจุดบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนบ้านสันจิกุ่ง

error: