เชิญชวนชาวสันป่าตองร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใหม่ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ขอเชิญชวนชาวสันป่าตอง ร่วมพิธีอัญเชิญ “พระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใหม่” พระทักขิณโมลีธาตุ (จากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร) พระเสตังคมณี และพระศิลา (จากวัดเชียงมั่น) ประดิษฐานชั่วคราว ณ มณฑลพิธีข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อสมโภชเมืองเชียงใหม่ในวาระที่มีอายุครบ 720 ปี และวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอายุครบ 550 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559

โดยเส้นทางอัญเชิญและสักการะจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง อาราธนาขึ้นพักขบวน ณ วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) อ.หางดง และมณฑลพิธีข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยขบวนจะผ่าน อำเภอสันป่าตอง ในช่วงเวลา 09.00-11.00 น. ใช้เส้นทางถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง (จะไม่ลอด ช่วงทางลอดแม่วาง) และจะจอดที่สี่แยกแม่วาง จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดร้องขุ้ม ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 1 ชั่วโมง

กำหนดการวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559
จุดที่ 1 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
06.30 น. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เจ้าสงวนศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมทั้งนายอำเภอ จอมทอง เดินทางมาถึงวัดพระธาตุศรีจอมทอง
07.00 น. พิธีบวงสรวงเทพยดาอารักษ์ และพญาอังครัฏฐะ ผู้รักษาพระบรมธาตุ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าสงวนศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือและนายอำเภอ จอมทอง
07.30 น. มัคทายกกล่าวคำอัญเชิญพระบรมธาตุเสด็จออกจากโขงปราสาทชมพู สู่เสลี่ยงปราสาทบนรถยนต์ที่จัดเตรียมไว้
08.00 น. พระบรมธาตุเสด็จออกจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร โดยมีรถตำรวจนำขบวน และ ข้าพระบรมธาตุตามอารักขา (ขบวนเสด็จใช้ถนนเลี่ยงเมือง สันป่าตอง-หางดง)
08.15 น. เสด็จถึง วัดฟ้าหลั่ง อ.ดอยหล่อ เจ้าคณะอำเภอ พระสังฆาธิการ ภิกษุสามเณร นายอำเภอ ข้าราชการ พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าถวายการต้อนรับเสด็จ เมื่อองค์พระบรมธาตุเสด็จถึงที่ปะรำพิธี เหล่าพุทธบริษัท สวดคำนมัสการพระบรมธาตุ
08.35 น. ขบวนพระบรมธาตุเดินทางต่อไปยังทางสี่แยกแม่วาง
09.00 น. เสด็จถึง ทางสี่แยกแม่วาง เจ้าคณะอำเภอ พระสังฆาธิการ ภิกษุสามเณร นายอำเภอ ข้าราชการ พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าถวายการต้อนรับเสด็จ เมื่อองค์พระบรมธาตุเสด็จถึงที่ปะรำพิธี เหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย สวดคำนมัสการพระบรมธาตุ
09.40 น. เดินทางต่อไปยัง วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง
10.30 น. เสด็จถึง วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง เจ้าคณะอำเภอ พระสังฆาธิการ ภิกษุสามเณร นายอำเภอ ข้าราชการ พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าถวายการต้อนรับเสด็จ เมื่อองค์พระบรมธาตุเสด็จถึงที่ปะรำพิธี เหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย สวดคำนมัสการพระบรมธาตุ
11.20 น. เดินทางต่อไปยัง วัดต้นเกว๋น อ.หางดง

จุดที่ 2 วัดอินทราวาส(วัดต้นเกว๋น) อ.หางดง จ.เชียงใหม่
11.30 น. เสด็จถึงลานข้างวัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น) นายอำเภอหางดง, นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย (ศรัทธาสาธุชนโปรยปรายข้าวตอกดอกไม้ถวายการต้อนรับเมื่อพระบรมธาตุเสด็จผ่าน) นิมนต์พระบรมธาตุเสด็จออกจากบุษบกบนรถเสด็จสู่บุษบกเสลี่ยงหามเข้าสู่ วัดต้นเกว๋น (อินทราวาส) นิมนต์พระบรมธาตุประดิษฐาน ณ มณฑปจำลอง ในศาลาจตุรมุข
12.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ศรัทธาข้าพระธาตุ
13.00 น. เริ่มพิธี นิมนต์พระบรมธาตุเจ้า เสด็จออกสรงน้ำ
– ประธานในพิธี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ เป็นประธานจุดธูปเทียนไหว้พระ
เจ้าสงวนศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ นายอำเภอหางดง

ลำดับพิธีการเฉพาะของวัดพระธาตุศรีจอมทองในการอัญเชิญพระบรมธาตุสรงน้ำ
– มัคทายกกล่าวคำอัญเชิญพระบรมธาตุ
– อัญเชิญพระบรมธาตุจากมณฑปจำลอง สู่โกฏแก้วสรงน้ำ
– มัคทายกกล่าวคำเวนทานน้ำสรง
– อัญเชิญพระบรมธาตุเจ้า เสด็จออกสรงน้ำโดยรางรินแบบล้านนา ประธานในพิธี นายปวิณ ชํานิประศาสน์, ตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ เจ้าสงวนศักดิ์ ณ เชียงใหม่,
นายอำเภอหางดง และศรัทธาสาธุชนสรงน้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

16.00 น. นิมนต์พระบรมธาตุเจ้า เสด็จกลับสู่มณฑปจำลอง (หอนอน) ในวิหารจตุรมุข กล่าวคำขอขมาวันทาหลวง-วันทาน้อย
16.00 น. การแสดงมหรสพถวายพระบรมธาตุ (แสดงช่วงที่ 1 จ้อยซอ และฟ้อน)
18.00 น. การแสดงมหรสพถวายพระบรมธาตุ (แสดงช่วงที่ 2 การฟ้อนเทียน ฟ้อนผางประทีปบูชา)
20.00 น. ประธานพิธีสงฆ์ ภาคกลางคืน จุดธูปเทียน บูชาพระสงฆ์ และเริ่มพิธีสวดมนต์ตั๋น
พุทธาภิเษกสมโภชพระบรมธาตุ โดยพระเถระ 35 รูป
21.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ (คุณ สุปราณี คุปตาสา เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์)
ระหว่างนั้นมีการจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชากัณฑ์เทศน์ ดนตรีประโคมฆ้องกลอง
22.00 น. เสร็จพิธีกรรมทางศาสนา มีมหรสพเฉลิมฉลองบูชาพระบรมธาตุเจ้าช่วงสุดท้ายตามสมควร
23.00 น. เสร็จพิธีกรรมภาคกลางคืน

วันที่ 11 มิถุนายน 2559
จุดที่ 2 วัดอินทราวาส(วัดต้นเกว๋น) อ.หางดง จ.เชียงใหม่
04.30 น. สวดมนต์เช้า
06.00 น. โยงข้าวบาตร ถวายพระบรมธาตุเจ้า ถวายจังหัน แด่พระภิกษุสามเณร
07.00 น. เริ่มพิธีนิมนต์พระบรมธาตุ เสด็จออกจากมณฑปจำลอง ขึ้นสู่มณฑปบุษบกบนรถยนต์ ออกจากวัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น) พระบรมธาตุเสด็จสู่วัดสวนดอก (บุปผาราม) พระอารามหลวง โดยนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองควาย อัญเชิญ พระบรมธาตุเจ้าขึ้นสู่รถขบวนแห่
07.30 น. ขบวนเคลื่อนออกจากวัดต้นเกว๋น ไปตามถนนเลียบคลองชลประทาน เลี้ยวขวาไปยังถนนสุเทพ ขบวนรถเลี้ยวขวาเข้าสู่วัดสวนดอก

จุดที่ 3 วัดสวนดอก (บุปผาราม) พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
08.30 น. เจ้ารัตนา ณ เชียงใหม่ ประธานกลุ่มเจ้าเจ็ดตน ตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ และคณะทายาทพร้อมเพรียงกันที่วิหารหลวง
08.30 น. พระบรมธาตุเสด็จถึงวัดสวนดอก
09.00 น. อัญเชิญพระธาตุเจ้าจากรถขบวนแห่แปรขบวนสู่เสลี่ยงแบกปราสาทขึ้นสู่วิหารหลวง
09.30 น. เจ้ารัตนา ณ เชียงใหม่ เป็นตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ ประเคนภัตตะสะโตก น้ำต้น ขันหมาก สีวิกายะ ถวายแด่องค์พระบรมธาตุ มัคทายก กล่าวคำเวนทาน ฯ
10.00 น. เจ้ารัตนา ณ เชียงใหม่ เป็นตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ ทำบุญทักษิณานุประทาน ถวายบรรพกษัตริย์ล้านนา
11.00 น. ถวายเพลแด่ คณะพระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร และผู้ที่ติดตามพระบรมธาตุ ศรัทธา
ญาติโยมรับประทานอาหาร
12.30 น. หัวขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุ ขบวนหลัก จะเริ่มออกจากวัดสวนดอก ไปตามถนนสุเทพ
ผ่านโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ เลียบคูเมืองด้านนอกผ่านวัดปันเสา

จุดที่ 4 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
12.30 น. ขบวนแห่พระเสตังคมณี และพระศิลา อัญเชิญจากวัดเชียงมั่นโดยมี รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่ นำขันเชิญและปู่อาจารย์ พร้อมด้วยคณะ ชุมชนเชียงมั่น อัญเชิญพระเสตังคมณี และพระศิลาขึ้นรถ มายังวัดหม้อคำตวง เพื่อตั้งขบวนรับพระธาตุเข้าเวียง ณ ประตูช้างเผือก ในเวลา 14.00 น.

จุดที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ริ้วขบวนเคลื่อนมาถึงหน้าวัดปันเสา
– เจ้าอาวาส คณะพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร และศรัทธาสาธุชนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสา ตั้งขบวนรับขบวนพระบรมธาตุ
– ขบวนพระบรมธาตุชะลอขบวนให้ประชาชนได้ร่วมสักการะด้วยข้าวตอกดอกไม้

จุดที่ 6 วัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ริ้วขบวนเคลื่อนต่อเลี้ยวขวาบริเวณแจ่งหัวลิน เข้าสู่ถนนมณีนพรัตน์ผ่านวัดโลกโมฬี
– เจ้าอาวาส คณะพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร และศรัทธาสาธุชนวัดโลกโมฬี ตั้งขบวนรับขบวนพระบรมธาตุ
– ขบวนพระบรมธาตุชะลอขบวนให้ประชาชนได้ร่วมสักการะด้วยข้าวตอกดอกไม้

จุดที่ 7 ประตูช้างเผือก
14.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ และกลุ่มทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือพร้อมเพรียงกันในปะรำ จุดพักคอย ประตูช้างเผือก
14.30 น. หัวขบวนพระบรมธาตุเข้าเวียง จากวัดสวนดอก ถึงประตูช้างเผือก
– ขบวนอัญเชิญพระธาตุเข้าเวียง นำโดยเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ รวมทั้งเครือญาติเจ้านายต่างๆ ตั้งขบวนเจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นาย บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ และคณะ รออยู่ ณ ปากประตูช้างเผือก
– ปู่อาจารย์ (พ่อหนานศรีเลา เกษพรหม) ทำพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเข้าเวียง ณ ประตูช้างเผือก กล่าวคำอาราธนาเชิญพระบรมธาตุเข้าเวียง (กล่าวคำอาราธนาคร่าวฮ่ำ)
– นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ และคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ นำขันเชิญด้วยข้าวตอกดอกไม้ขบวนอัญเชิญพระธาตุเข้าเวียง จากประตูช้างเผือก นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นาย บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ และคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ นำขบวน เคลื่อนไปตามถนนพระปกเกล้าเข้าสู่มณฑลพิธีสามกษัตริย์
– กังสดาล ตีนำ ช่อหลวง ช่างฟ้อน และหมู่กลอง เสลี่ยงหมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นเทียน ต้นผึ้ง สุ่มดอก (บริเวณหน้าวัดหัวข่วง มีคณะนักแสดงกลุ่มนาฏยศิลปินสิปาน ฟ้อนโปรยข้าวดอกดอกไม้และฟ้อนหางนกยูง)
– ขบวนพระเจ้าแก้วสามฝ่ายฟ้า ตัวแทนของช่วงประวัติศาสตร์ 720 ปีของเชียงใหม่
– กองเดินเท้าสะพายดาบกำอาวุธ กลุ่มสล่าเจิงล้านนา
– ขบวนมิ่งขวัญเชียงใหม่ อัญเชิญพระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) พระศิลา
– ขบวนช้างคู่อัญเชิญหม้อดอกไม้ต้นไม้เงิน-ดอกไม้คำ
– เสลี่ยงจุมมาลาบุปผา คณะศรัทธา ประชาชน
– ขบวนฟ้อนเล็บจาก โรงเรียนวชิรวิทย์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาและชุมชนเชียงใหม่ ตั้งขบวนรอรับเสด็จพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง พระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) พระศิลา ณ สี่แยกกลางเวียง

จุดที่ 8 ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
15.00 น. ขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง พระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) พระศิลา และขบวนบริวารผ่านสี่แยกกลางเวียง
– ขบวนฟ้อนเล็บถวายการต้อนรับพระบรมธาตุเจ้า โดยคณะนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวชิรวิทย์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่ และชุมชนเมืองเชียงใหม่
– ขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง พระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) และพระศิลา รวมถึงขบวนบริวาร ถึงยังมณฑลพิธีกลางข่วงลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
– อัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าขึ้นประดิษฐานบนปราสาทอันมีราชวัตรล้อมโดยรอบ
– คณะพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณรที่ติดตามพระบรมธาตุและคณะศรัทธาสาธุชน ข้าพระบรมธาตุเข้าประจำในปะรำใหญ่ หน้าอาคารศาลแขวงเดิม (พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)
– พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในการอัญเชิญพระบรมธาตุจากมณฑปจำลองสู่โกฎแก้ว อยู่เฝ้าโดยรอบมณฑลปราสาท และคณะศรัทธาสาธุชนข้าพระบรมธาตุบางส่วนประจำบริเวณหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์สามกษัตริย์
– ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ถวายเครื่องสักการะ พระธาตุ
– อาราธนาศีล รับศีล พิธีการตามจารีตโบราณของวัดพระธาตุศรีจอมทองในการอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าออกสรงน้ำ
– มัคทายกวัดพระธาตุศรีจอมทอง กล่าวคำอัญเชิญพระบรมธาตุ
– อัญเชิญพระบรมธาตุจากมณฑปจำลอง สู่โกฏแก้วสรงน้ำ
– มัคทายกวัดพระธาตุศรีจอมทอง กล่าวคำเวนทานน้ำสรง

15.30 น. พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ พระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) พระศิลา ถวายเครื่องสักการะ
– พระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีสมโภชพระธาตุ สมโภชเมืองเชียงใหม่อายุครบ 720 ปี และ พระบรมธาตุเจ้าจอมทองอายุครบ 550 ปี เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
ลำดับการสรงน้ำพระบรมธาตุ
พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล)
พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
ผู้บัญชาการมณฑลทหารราบที่ 7
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7
ผู้บังคับการกองบิน 41
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7
ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
คณบดี
ผู้บริหารสถานศึกษา
ชุมชน / คณะศรัทธา / พี่น้องประชาชน
17.00 น. พิธีอัญเชิญพระธาตุเสด็จเข้าสู่ปราสาท (หอนอน)
– บรรเลงสรรเสริญส่งพระบรมธาตุเสด็จมณฑปจำลอง
17.30 น. มหรสพสมโภชพระบรมธาตุ พระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) พระศิลา
– คณะนาฏยศิลปิน ไหว้ฟ้าปูจาพระธาตุ (รณรงค์ คำผา/ คณะอันดีอันงาม)
– การแสดงปูจาพระธาตุเจ้า“720 ปี นพบุรี วันทามิ ทักขิณโมลีธาตุเจ้า” โดย
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ละครนอกคณะไก่แก้วการละคร เรื่อง สุวรรณสังข์ และการแสดงอื่นๆ
20.00 น. พิธีสมโภชพระบรมธาตุ (พิธีสวดมนต์ และแสดงธรรม)
– ประธานพิธีสงฆ์ภาคกลางคืน จุดธูปเทียน บูชาพระสงฆ์.
– พระสงฆ์จำนวน 50 รูป สวดมนต์ตั๋น
– เจ้าภาพพิธีสงฆ์ถวายกัณฑ์เทศน์ จำนวน 4 กัณฑ์ และกัณฑ์พระพุทธ 1 กัณฑ์
– พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดเบิก
22.00 น. พิธีกวนข้าวทิพย์มธุปายาส
04.00 น. พระสงฆ์ 50 รูป สวดเบิกพระเนตร
05.00 น. เวนทานข้าวมธุปายาส
06.00 น. ถวายไทยทานแก่พระสงฆ์ 50 รูป
– มัคทายกเวนทาน
– พระสงฆ์อนุโมทนา
06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้า

วันที่ 12 มิถุนายน 2559
จุดที่ 9 ข่วงประตูท่าแพ
07.00 น. (สามเณร 721 รูป พร้อมกัน ณ มณฑลพิธีอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ให้พรแก่ประชาชนก่อนการ ตักบาตร โดยพร้อมเพรียงกัน) พิธีทำบุญตักบาตร สามเณร 721 รูป ที่มณฑลพิธีอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปตามถนนพระปกเกล้า เลี้ยวซ้ายสี่แยกกลางเวียง เข้าสู่ถนนราชดำเนิน ถึงข่วงประตู ท่าแพ
08.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าสงวนศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ เสด็จกลับยังวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และอัญเชิญพระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) และพระศิลาเสด็จกลับวัดเชียงมั่น อัญเชิญพระบรมธาตุขึ้นรถขบวนแห่

โดยใช้เส้นทางกลับ เริ่มขบวนจากถนนพระปกเกล้าไปยังประตูช้างเผือก เลี้ยวขวาไปตามคูเมืองด้านนอกไปตามถนนมณีนพรัตน์ ขบวนพระเสตังคมณี และพระศิลา เสด็จกลับสู่วัดเชียงมั่น โดยแยกจากขบวนตรงทางแยกถนนราชภาคินัย เพื่อเสด็จกลับยังวัดเชียงมั่น

ขบวนพระบรมธาตุเสด็จต่อผ่านแจ่งศรีภูมิ เข้าสู่ถนนชัยภูมิ ผ่านประตูท่าแพ เข้าสู่ถนนคชสารเลี้ยวขวาที่ แจ่งกะต๊ำ ไปตามถนนราชเชียงแสน ผ่านประตูเชียงใหม่ เลี้ยวขวาเข้าคูเมืองด้านใน บริเวณทางตัด สถานีรถดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าสู่ถนนบำรุงบุรี ผ่านประตูสวนปรุง ถึงแจ่งกู่เฮืองเลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนอารักษ์ เลี้ยวซ้ายทางออกหน้าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าสู่ถนนบุญเรืองฤทธิ์ คณะนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพฟ้อนส่งเสด็จพระบรมธาตุออกเวียง
จุดที่ 10 ข่วงประตูสวนดอก

ถึงหน้าประตูสวนดอก ขบวนรถอัญเชิญพระบรมธาตุจะเลี้ยวซ้ายออกไปตามถนนสุเทพตรงหน้าประตูสวนดอก ขบวนฟ้อนส่งพระบรมธาตุ บริเวณหน้าประตูสวนดอก ส่งเสด็จกลับอำเภอจอมทอง ขบวนจะผ่านถนนสุเทพ ผ่านวัดสวนดอก เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนคลองชลประทาน แยกตลาดต้นพยอม แล้ววิ่งตามถนนคันคลองต่อเนื่องผ่าน อ.หางดง (จุดส่งเสด็จที่วัดโขงขาว) อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง ถึงทางแยก เลี้ยวขวาไปตามถนน เชียงใหม่-ฮอด หมายเลข 108 เข้าสู่เขต อ.ดอยหล่อ และเข้าสู่เขต อ.จอมทอง จนถึงบริเวณวัดพระธาตุศรีจอมทอง

(ระหว่างทางเสด็จกลับ ผ่านแต่ละอำเภอ มีการตั้งปะรำพิธีรอรับพระบรมธาตุเสด็จผ่านเช่นเดียวกับตอนพระบรมธาตุเสด็จมา สาธุชนกล่าวคำนมัสการพระบรมธาตุและโปรยข้าวตอกดอกไม้ สักการะ บูชา)

ขบวนศรัทธาสาธุชนชาว อ.จอมทอง ตั้งแถว ขบวนรับพระธาตุเจ้าเสด็จกลับอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าจากรถขบวน สู่ปราสาทเพื่อแห่อัญเชิญกลับยังโขงปราสาทชมพูในพระวิหาร นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าสงวนศักดิ์ ณ เชียงใหม่ เป็นตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ และศรัทธาประชาชน อัญเชิญพระธาตุเสด็จกลับเข้าสู่โขงปราสาทชมพู

เสร็จสิ้นพิธีอัญเชิญพระธาตุเจ้าเข้าเวียงในครั้งนี้
• หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พระธาตุเข้าเวียง_3

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: