เชิญร่วมวิ่งปั่นฮอมบุญ Season 2 “สานพลัง สานใจ ให้กับโรงพยาบาลสันป่าตอง”

เนื่องจาก กระแสตอบรับของคนในชุมชนมีเยอะมากทาง โรงพยาบาลสันป่าตอง จึงได้จัดเส้นทาง เดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ season 2 ขึ้น ดังนี้

 1. วันที่ 10 กันยายน 2561 ต.แม่ก๊า
  เรื่มต้น ปากทางบ้านแม่ข่อง – บ้านแม่ข่องเหนือ – บ้านแม่ข่องกลาง – บ้านแม่ข่องใต้ – บ้านทรายมูล – รพสต.ทรายมูล – วัดทรายมูล – จุดสิ้นสุดวัดหนองเต่าคำ
 2. วันที่ 13 กย 61 ต.ยุหว่า 2
  เริ่มต้นศาลากลางหมู่บ้าน บ้านศาลา – บ้านศาลา – บ้านร้อง(ต้นโชค) – บ้านหนองปึ๋ง – บ้านอุเม็ง – บ้านดอนตัน – สิ้นสุดบ้านใหม่ม่วงก๋อน (กาดนัดศรีเกิด)
 3. วันที่ 14 กย 61 ต.สันกลาง อยู่ในช่วงวางแผน
 4. วันที่ 18 กย 61 ตำบลยุหว่า 1
  เริ่มต้นหนองสะเรียม – บ้านหนองสะเรียม – บ้านต้นผึ้ง – บ้านมะจำโรง – สหกรณ์สันป่าตอง – วัดร้องสร้าน – เทศบาลตำบลสันป่าตอง – แยกไฟฟ้าสันป่าตอง – สิ้นสุดลานหน้าวัดสันป่าตอง
 5. วันที่ 21 กย 61 ต.บ้านแม ต.ยุหว่า
  เริ่มต้นบ้านแม – บ้านเจดีย์เนิ้ง – บ้านกิ่วแลน้อย – บ้านกิ่วแลหลวง – ตลาดกิ่วแลหลวง – บ้านหนองหวาย – บ้านกลาง – สิ้นสุดหมู่บ้านจัดสรร (เลยวัดบ้านกลาง)

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมที่ Sanpatong Hospital Minimarathon 2018

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

9 เมษายน 62 – เชิญร่วมงานครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลสันป่าตอง

รพ.สันป่าตอง ประกาศเรื่องการเยี่ยมผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สันป่าตอง ประกาศย้ายสถานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ

error: