เชิญร่วม วิ่งเปิดตำนานสันป่าตองมินิมาราธอน 2018

อำเภอสันป่าตองขอเชิญเข้าร่วมงานวิ่งเปิดตำนานสันป่าตอง Legend of Sanpatong Mini Marathon 2018 ในวัน อาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พละ) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์
1.เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชน
2.เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปทราบถึงโทษและผลเสียของยาเสพติด
3.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดด้วยวิธีการออกกำลังกาย
4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชน
5.ตอบสนองนโยบายของรัฐเกี่ยวกับยาเสพติด

กำหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2560
เวลา 09:00-16:00 น. รับเสื้อและเบอร์วิ่ง

วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2560
เวลา 04:00-05:55 น. รับสมัครหน้างาน
เวลา 05:40 น. Check in นักวิ่ง
เวลา 06:00 น. ประธานปล่อยตัวนักวิ่ง
เวลา 07:30 น. พิธีประกาศมอบรางวัล

– เสื้อที่ระลึก –

ประเภทการแข่งขัน/รางวัล
ประเภทชาย/หญิง
1. อายุไม่เกิน 15 ปี
2. 16-19 ปี
3. 20-29 ปี
4. 30-39 ปี
5. 40-49 ปี
6. 50-59 ปี
7. 60 ปีขึ้นไป
8. บุคคลภายในอำเภอสันป่าตอง
9. VIP (ไม่มีการแข่งขัน)

วิ่งมินิมาราธอน 12 km.
ประเภทชาย/หญิง
1. อายุไม่เกิน 19 ปี
2. อายุ 20-29 ปี
3. อายุ 30-39 ปี
4. อายุ 40-49 ปี
5. อายุ 50-59 ปี
6. อายุ 60 ขึ้นไป
7. บุคคลภายในอำเภอสันป่าตอง
8. VIP (ไม่มีการแข่งขัน)

– เหรียญรางวัล –

ติดตามรายละเอียดอื่นๆ และ สมัครได้ที่ https://sanpatongrun.wixsite.com/mini2018

– เส้นทางการแข่งขัน –

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: