เชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ห้ามเผา วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามประกาศกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางการกฎหมายในการควบคุม แจ้งต่อนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ตลอดจนหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ถึงมาตรการห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่ มีผลเริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน หลังปัญหาฝุ่นควันในปีนี้ เริ่มเร็วขึ้นของเดือนมกราคม ซึ่งเกิดจากการเผาในที่โล่งแจ้ง กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งทำให้ความกดอากาศไม่สามารถช่วยระบายฝุ่นควัน ที่จะลอยเข้ามาสะสมในเขตเมือง เพื่อลดปัญหาจากการเผาในที่โล่ง จึงเริ่มห้ามเผาเร็วขึ้น

ส่วนมาตรการทางกฎหมายเอามาใช้อย่างเข้มงวด หากพบผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันตรายก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย ในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ (4) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่ว แสง รังสี เสียง ความร้อนสิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทอน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อพบว่าบุคคลได้ก่อเหตุรำคาญขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข หรือระงับเหตุรำคาญนั้น ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะมีโทษความผิดตามมาตรา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเดือน หรือ ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ ทั้งนี้หากประชาชนเห็นการเผาในที่โล่ง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 191

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ห้ามเผา! ปี 60 เชียงใหม่ประกาศตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์-20 เมษายน หากฝ่าฝืนมีโทษ

สภ.สันป่าตอง รณรงค์สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และเครื่องพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื่นให้อากาศ

จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในพื้นที่เกษตร

error: