โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เชิญร่วมงานวันสถาปนาครบ 58 ปี

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน วันสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ครบรอบ 58 ปี ใน วัน เสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


กำหนดการ ครบรอบ 58 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
“ร้อยรัดรวมใจ สานสายใยสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพ 60 ปี บ้านเปียง-สันป่าตองวิทยาคม”
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เวลา
07:00 น. พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
07:30 น. พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่
07:45 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ครูอาวุโส คณะครูและนักเรียน พร้อมกันบริเวณพิธีสืบชะตา
08:30 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประกอบพิธีทางศาสนา
09:30 น. เคลื่อนขบวนผ้าป่า/พิธีถวายองค์ผ้าป่า
10:30 น. พิธีเปิดงานสถาปนาโรงเรียน/การแสดงพิธีเปิด
12:00 น. ร่วมรับประทานอาหาร และชมการแสดงซอพิ้นเมือง/ดนตรี/เรื่องเล่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในวโรกาสเสด็จเยี่ยมดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

สันป่าตองวิทยาคมเชิญร่วมงาน “Blue Diamond Open House 2017”

รัฐมนตรีฯกระทรวงพลังงาน ลงพื้นเยี่ยมชมโครงการด้านพลังงานโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

error: