ตลาดเช้าสันป่าตอง ฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริการและผู้รับบริการ

ตลาดเช้าสันป่าตอง ฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริการและผู้รับบริการ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลาดสดสันป่าตอง หรือกาดเจ๊าสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ได้ทำการออกฉีดล้างและพ่นสารฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณในแผงขายของและพื้นที่ตลาดเช้าสันป่าตอง ถ.เชียงใหม่-ฮอด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ทั้งสถานที่วางสินค้าและสินค้าที่พ่อค้าแม่ขายนำมาจำหน่าย พร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและผู้รับบริการ ถึงความสะอาดและปลอดภัย