ครบรอบ 38 ปี โรงพยาบาลสันป่าตอง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสันป่าตอง ทำบุญครบรอบ 38 ปี โดยในปี 2563 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทางโรงพยาบาลสันป่าตอง นำโดย นพ.วิรัช กลิ่นบัวแย้ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้ทำบุญแบบเรียบง่าย งดการชุมนุม เพื่อปฏิบัติตามมาตราการ Social Distancing เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จัดสาถานที่การนั่งให้มีระยะห่างกันและมีการจัดพิธีแบบเรียบง่าย ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิในโรงพยาบาล และ มีตัวแทน ผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน บ้านละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า ณ ศาลาอเนกประสงค์ อาคารรวมใจ โรงพยาบาลสันป่าตอง

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสันป่าตอง