ทางหลวงสันป่าตองหารือสร้างเกาะกลาง ถ.สันป่าตอง-แม่วาง  แก้ปัญหาอุบัติเหตุ

เมื่อวัน อังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น. นายณฤธกร ปวงทุเลา หัวหน้าหมวดทางหลวงสันป่าตอง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ร่วมหารือกับ งานจราจร สภ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถนนทางหลวงหมายเลข 1013 สันป่าตอง- แม่วาง โดยกรมทางหลวงได้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน โดยโครงการก่อสร้างระหว่าง กม.0+700 – กม.8+330 งบประมาณ 22 ล้านบาท รายละเอียดโครงการเป็นการก่อสร้างเกาะกลางแบบยก พร้อมจุดกลับรถ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ซึ่งโครงการก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการประกาศประกวดราคาประมาณเดือน ตุลาคม 2563 และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือน พฤศจิกายน 2563 นี้


ทั้งนี้ข้อสรุปหารือการแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้น ในช่วงบ้านร้อง หมู่ 8 ต.ยุหว่า (ร้านสบายริมนา ร้านอาร์มวัวหัน)โดยได้ข้อสรุปดังนี้

  • หมวดทางหลวงสันป่าตองจะได้ทดลองปิดเกาะกลาง โดยจะใช้แท่งแบรี่เออร์ในการบังคับ เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร (อยู่ระหว่าง กม.ที่ 1-2)
  • เพิ่มสัญญาณไฟกระพริบและแสงสว่าง
  • อุปกรณ์ของหมวดทางหลวงสันป่าตองได้จัดเตรียมไว้แล้วและจะได้นำเรียน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 เพื่อขออนุมัติการดำเนินการแก้ปัญหาลดอุบัติเหตุเบื้องต้น

ภาพข่าว: สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง สภ.สันป่าตอง ออกตรวจจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง