ทต.บ้านกลาง จัดพิธีทำบุญและแปรอักษร เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน

วันที่ 20 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และประชาชนชาวตำบลบ้านกลาง ร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมร้องเพลงตามรอยพระราชา เพลงรูปที่มีทุกบ้าน และแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย พร้อมรูปหัวใจของชาวเทศบาลบ้านกลาง

ภาพ : มนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง
ข่าว : Sanpatong L!fe