สนามฟุตบอลมาตรฐาน ขนาดใหญ่แห่งแรกในอำเภอสันป่าตอง

สนามฟุตบอลมาตรฐาน ขนาดใหญ่นี้ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง (ศูนย์ประสานโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา) หรือที่เมื่อก่อนนั้นรู้จักกันเมื่อก่อนว่า “ศูนย์พละ” นั่นเอง เป็นอีกเรื่องที่น่ายินดี ที่มีสถาบันการศึกษาทางด้านกีฬาตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันป่าตอง

(ซึ่งในขณะนี้ ทางศูนย์ประสานโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่แจ้งมาว่า ในส่วนของสนามฟุตบอลยังไม่เปิดใช้งานครับ และตอนนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้งานได้เฉพาะลู่วิ่งครับ )

ภาพมุมสูงโดย ณัฐนนท์ เมตุลา และ ศุภกิตติ์ คุณา Sanpatong L!fe