สันป่าตองเตรียมพร้อม บูรณาการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง นายคมกริช ตรีธัญญพงค์ นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอำเภอ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยได้บูรณาการกับองค์กรภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมกับ สำนักงาน ปภ.เชียงใหม่ ทำการฝึกซ้อมเสมือนจริง โดยจัดแผนสมมุติการเกิดอุบัติเหตุ

โดยนายคมกริช กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ได้แจ้งให้ดำเนินการ ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอำเภอขึ้น เพื่อให้เป็นเครื่องมอในการพัฒนาการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ในการจะบูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ เรื่องนี้เองทางศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ.สันป่าตอง ได้ร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน รวมทั้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

ข่าว : เชียงใหม่นิวส์
ภาพ : อุกฤษฎ์ ดวงจันทร์