ปิดจุดคัดกรองโรค บ้านสันจิกุ่ง ม.7ต.ทุ่งต้อม หลังกักตัวครบ 14 วัน

ปิดจุดคัดกรองโรค บ้านสันจิกุ่ง ม.7หลังกักตัวครบ 14 วัน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 09:00 น. ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการปิดจุดคัดกรองโรคหมู่บ้านสันจิกุ่ง ม.7 ต.ทุ่งต้อม โดยมี พระสมุห์ศศิพงศ์ สีลสํวโร ( ครูบาน้ำมนต์ ) เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี, ปลัดอำเภอ, คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง, รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง, ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง, นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม, สัสดีอำเภอสันป่าตอง, ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีปิดจุดคัดกรองโรคโควิด-19 บ้านสันจิกุ่ง ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 10/2564 และประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตอง ซึ่งได้ขอความร่วมมือประชาชนบ้านสันจิกุ่ง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้านถึงทางแยกมะขามหลวง จำนวน 130 ครัวเรือน งดออกจากบ้าน ตั้งแต่วันที่ 15 -28 พฤษภาคม 2564 โดยจะพ้นช่วงกักตัววันนี้ เวลา 24:00 น.

ในการนี้ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุ้งหลวง และผู้ใหญ่บ้านสันจิกุ่ง ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด และรายงานรายรับรายจ่ายยอดเงินที่ได้รับบริจาคให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทราบ และประธานฯได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่จิตอาสาที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชน เพื่อขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทำความดีช่วยเหลือสังคมสืบไป ขอขอบคุณชาวอำเภอสันป่าตองและอำเภอใกล้เคียงที่ช่วยเหลือและส่งมอบสิ่งของ อาหารให้แก่ประชาชนบ้านสันจิกุ่ง และขอขอบคุณพี่น้องบ้านสันจิกุ่งที่ให้ความร่วมมือในการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอด 14 วัน

ข่าว: ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอสันป่าตอง (ระลอก 3)

อ.สันป่าตองลงพื้นที่ช่วยเหลือและตั้งจุดบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนบ้านสันจิกุ่ง

ศปก.สันป่าตอง รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 30 มีนาคม 2565

error: