เปิดกาดงัว (ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด) หลังปิดชั่วคราว พิษโควิด-19

ทีมประเมินไฟเขียว เปิด กาดงัว (ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด) อ.สันป่าตอง หลังจากปิดชั่วคราว พิษโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 น. ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้ นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภอสันป่าตอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย ทีมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตอง หรือ ศปก. และ ศปก.ตำบลบ้านกลาง ศปก.ตำบลยุหว่า ศปก.ตำบลมะขามหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมการเปิดตลาดนัดทุ่งฟ้าบด หรือกาดงัว ก่อนเปิดทำการ ตามมาตรการผ่อนคลาย คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 64/2564 หลังจากที่มีการประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดในอำเภอสันป่าตอง และตลาดนัดทุ่งฟ้าบด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตองที่ผ่านมา

สำหรับพื้นที่ของกาดงัว หรือตลาดนัดทุ่งฟ้าบดนั้นเป็นตลาดนัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ ต.ยุหว่า และ ต.มะขามหลวง โดยมีเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบหลายคน ทำให้การประเมินนั้นต้องเข้มงวดรัดกุม ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประเมินตลาดนัด แบ่งออกเป็นโซน โดยแต่ละโซนแบ่งตามเจ้าของพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยจะต้องส่งแบบประเมินให้กับทีมตรวจประเมิน เมื่อผ่านการประเมินแล้วทาง ศปก.อำเภอสันป่าตอง จะได้ส่งทำบันทึก MOU ข้อตกลงมาตรการกับเจ้าของพื้นที่โซน จึงจะอนุญาตให้ทำการเปิดได้ โดยสามารถเปิดได้ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2564 และจะมีเจ้าหน้าที่ประเมินในพื้นที่หน้างานในวันเปิดทำการตลาดนัดอีกครั้ง หากโซนไหนที่ยังไม่ได้ส่งหรือไม่ผ่านการประเมินตามมาตรการ ก็จะยังไม่อนุญาตเปิดโซนเพื่อทำการค้าขาย

ในส่วนผู้ค้ารถเร่ที่ไม่ใช่ขายประจำ (ไม่ได้ลงทะเบียนกับเจ้าของตลาด) หรือผู้ค้าขายที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่มาขายในตลาด และในส่วนของโซนค้าขายวัวควาย โซนซื้อขายรถจักรยานยนต์ ยังไม่อนุญาตให้ทำการค้าขาย อีกทั้งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งเจ้าของตลาดผู้ประกอบการร้านค้า และผู้บริโภค(ผู้ซื้อ) อีกครั้ง โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย 100%


ข่าว: ศุภกิตติ์ คุณา
ภาพ: ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

หลายพื้นที่ในสันป่าตองอ่วม! ช่วงกาดงัวเป็นปัญหาเดิม (ประมวลภาพ)

เปิดกาดงัว(ทุ่งฟ้าบด) 6 พ.ย. ภายใต้มาตรการพื้นที่เฝ้าระวังสูง

เปิดรับสมัครนักวิ่ง โรงพยาบาลสันป่าตองมินิมาราธอน 2018

error: