Review – พาชมลู่วิ่งสนามกรีฑาใหม่ สำหรับคนที่อยากออกกำลังกาย

หลังจากที่ทาง www.sanpatong.info ได้นำเสนอรูปสนามฟุตบอลมาตรฐานในมุมสูงไปแล้วนั้น ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลของโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง (ศูนย์ประสานโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา) หรือที่เมื่อก่อนนั้นรู้จักกันเมื่อก่อนว่า “ศูนย์พละ” นั่นเอง โดยตอนนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้งานได้แล้ว ในส่วนเฉพาะลู่วิ่งครับ สำหรับสนามแห่งนี้เปิดใช้เป็นงานเป็นแรกคือ งานการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด อำเภอสันป่าตอง ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ครับ

ภาพโดย ธนาคาร พันวาจา (เที่ยวทันที)
Sanpatong L!fe Team

error: