งานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันป่าตอง 15-24 ธันวาคม 2563

ตารางงานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันป่าตอง ปี 2563 วันที่ 15-24 ธันวาคม 2563 ณ ตลาดธารเกษตร (กาดงัวทุ่งฟ้าบด) ฝั่งทิศตะวันออก

  • 15 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดงาน การประกวดส้มตำลีลาและการประกวดสาวงามสันป่าตอง
  • 16 ธันวาคม 2563 การประกวดร้องเพลงหน่วยงานในอำเภอ และท้องถิ่น
  • 17 ธันวาคม 2563 การประกวดวงดนตรีเยาวชน
  • 18 ธันวาคม 2563 การประกวดนางฟ้าจำแลง
  • 19-20 ธันวาคม 2563 งดการแสดงบนเวทีเนื่องจากวันที่ 20 มีการเลือกตั้ง อบจ.
  • 21 ธันวาคม 2563 วงดนตรีเอ็ดดี้ ตลาดแตก
  • 22 ธันวาคม 2563 วงดนตรีแบงค์ คอพับ
  • 23 ธันวาคม 2563 รำวงคณะยาใจ
  • 24 ธันวาคม 2563 รำวงคณะ ต. มิวสิค

การประกวดสาวงามสันป่าตอง ประจำปี 2563

กำหนดรับสมัครสาวงามที่มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจําตัวประชาชน มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 26 ปี (ถึงวันรับสมัคร) มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสันป่าตอง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีบุคลิก รูปร่าง หน้าตาดี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของสังคมไทย เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสหรือให้กําเนิดบุตรมาก่อน ขอรับระเบียบการประกวด และยื่นใบสมัครเข้าประกวดล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วนได้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม เวลา 08:30 – 16:30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง โทร. 053-311362 รายงานตัวในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 17:00-18:00 น. ณ เวทีประกวด ตลาดกลางธารเกษตร

การประกวดนางฟ้าจำแลง (สาวประเภทสอง)

การประกวดนางฟ้าจำแลง (สาวประเภทสอง) กำหนดรับสมัครสาวข้ามเพศประเภทสอง อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดภูมิลำเนา ยื่นใบสมัครเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30-16:30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง โทร. 082-2019186, 097-9182377 โดยจัดประกวดวันที่ 18 ธันวาคม 2563

การประกวดวงดนตรีเยาวชน

อำเภอสันป่าตอง ขอเชิญชวนเยาวชน นักศึกษา สมัครประกวดวงดนตรีเยาวชน ในงานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันป่าตอง ประจำปี 2563 โดยผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันประกวด) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง สมาชิกในวงไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน ไม่เคยออกอัลบั้มเพลงจำหน่าย และไม่ได้เล่นดนตรีอาชีพทั้งในอดีต และปัจจุบัน รายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ ตามเอกสารที่แนบมานี้ สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสันป่าตอง (กศน.) อยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด ฝั่งซ้ายมือขาเข้าเมือง ติดกับร้านกาแฟ Cup & Cake โทร. 053-356004 , 053-355197

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ผลการประกวดสาวงามสันป่าตองและพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันป่าตอง ปี 2563

error: