สันป่าตอง ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไป ผ่านชั่วโมงเร่งด่วน 2 ช่วงเวลา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการรถบรรทุกให้หยุดการเดินรถชั่วคราวในชั่วโมงเร่งด่วน ตามประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามรถบรรทุก ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนน เชียงใหม่-ฮอด บางช่วงเวลา โดยกำหนดห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบน ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมายเลข 108 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 21+600 (หน้าหมู่บ้านสิริเชียงใหม่) ถึง หลักกิโลเมตรที่ 23+200 (หน้าศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่) และหลักกิโลเมตรที่ 29 (หน้าหน้าโรงเรียนทุ่งเสี้ยว) ถึง หลักกิโลเมตรที่ 30 เริ่มทางคู่ขนาน (หน้า ธกส.สาขาทุ่งเสี้ยว) ช่วงเวลา 06:30-09:00 น.และ ช่วงเวลา 17:00-18:30 น. ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

ข่าว: งานจราจรสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: