จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯที่สันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพั...
error: