กองบิน41 เปิดให้ทำบัตรผ่านประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 พย-28 ธค.59

กองบิน41 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรผ่านประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2559
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-11.30 น. และ 13.30-15.30 น.
เฉพาะวันพุธ 08.30-11.30 น.

เอกสารที่ใช้ขอทำบัตรผ่าน
1.ใบคำขอร้องทำบัตร (ใบละ 5 บาท ซื้อได้ที่กองบิน41)
2.สำเนาทะเบียนรถ
3.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
4.เอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อในทะเบียนรถไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
5.สำเนานิติบุคคล (ถ้าชื่อรถเป็นของบริษัท, หจก. ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในนิติบุคคลของบริษัท)

สำหรับรถใหม่ , รถป้ายแดง , รถรับจ้างป้ายเหลือง ไม่สามารถทำบัตรผ่านได้
บัตรผ่านกองบิน41 สามารถใช้ผ่านได้เฉพาะกองบิน41 จ.เชียงใหม่เท่านั้น ไม่สามารถผ่านกองบินอื่นได้ เช่นเดียวกันบัตรผ่านจากกองบินอื่นก็ไม่สามารถผ่านกองบิน41ได้
– สามารถผ่านเข้าออกได้ในช่วงเวลา 06.00 ถึง 22.00
– บัตรผ่านกองบิน41 เป็นกรรมสิทธิ์ของกองทัพอากาศ ถ้าท่านทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จนท.มีสิทธิ์ยึดคืนทันที

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม จนท.บัตรยาพาหนะได้ที่ห้องบัตรและยานพาหนะ ร้อย.ทสห.บน.41ฯ โทร.053-281012 ต่อ 57601

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: