ธาราอีซูซู เชิญผู้ที่สนใจทดลองขับรถ สัญจร ณ ไร่วียะศรี อ.สันป่าตอง

วัน เสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 บริษัท ธาราอีซูซูเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานขอบคุณลูกค้า และเชิญชวนผู้ที่สนใจโดยในงานจะมีการโชว์รถ ทดลองขับ เล่นเกม แจกของรางวัล โดยผู้ที่มาร่วมงานลงทะเบียนรับคูปองแลกเมล่อนปั่น เวลา 13:00 นถึง 15:00 น มีจำนวนจำกัด ณ ไร่วียะศรี ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/melonchiangmai

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

Sanpatong Guide -ตะลุยชิมเมล่อนที่ไร่วียะศรี

error: