วัดสบหารขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีมงคล ประจำปี 2559

วัดสบหาร ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีมงคล ประจำปี2559
พิธีสืบชะตาหลวง พิธียกช่อฟ้า ยกยอดฉัตร ขึ้งสู่บนหลังคา อุโบสถ วัดสบหาร
ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เหนือ วันวิสาขบูชา
เวลา 09.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตาหลวง
เวลา 11.09 น. พิธียกยอดฉัตร ช่อฟ้า
ในการนี้ท่านใดจะรับเป็นเจ้าภาพโรงทาน น้ำ อาหาร สามารถติดต่อมาได้ ทุกวัน
ติดต่อ/สอบถาม ได้ที่ www.facebook.com/bhddadam

วัดสบหารทุ่งต้อม

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

9-11 มีนาคม เชิญร่วมทำบุญงานปอยหลวง วัดสบหาร ต.ทุ่งต้อม

พาแอ่ว งานบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ วัดน้ำบ่อหลวง

error: