ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สันป่าตอง ประกาศย้ายสถานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศย้ายศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จากเดิม ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พละ) อ.สันป่าตอง โดยย้ายมาที่ อาคารรวมใจโรงพยาบาลสันป่าตอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่งในอำเภอสันป่าตอง

โดยสามารถติดต่อเข้าขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ โรงพยาบาลสันป่าตอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทั้ง 18 แห่ง ในอำเภอสันป่าตอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 080-3612024 (ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอสันป่าตอง) และ 053-931700 โรงพยาบาลสันป่าตอง (ในวันและเวลาราชการ)

*โดยในเดือน มกราคม 2565 มีการบริการเฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดี

 

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

รพ.สันป่าตอง ประกาศเรื่องการเยี่ยมผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19

ศปก.สันป่าตอง รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 28 มีนาคม 2565

สันป่าตองเปิดแฟลตตำรวจให้ผู้ป่วยกักตัว รองรับ 135 เตียง

error: