ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สันป่าตอง ประกาศย้ายสถานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศย้ายศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จากเดิม ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พละ) อ.สันป่าตอง โดยย้ายมาที่ อาคารรวมใจโรงพยาบาลสันป่าตอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่งในอำเภอสันป่าตอง

โดยสามารถติดต่อเข้าขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ โรงพยาบาลสันป่าตอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทั้ง 18 แห่ง ในอำเภอสันป่าตอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 080-3612024 (ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอสันป่าตอง) และ 053-931700 โรงพยาบาลสันป่าตอง (ในวันและเวลาราชการ)

*โดยในเดือน มกราคม 2565 มีการบริการเฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดี

 

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

สันป่าตองเปิดบริการ ATK แบบ Drive Thru COVID-19 Test

สันป่าตอง ปิดชั่วคราว กาดนัด 3 แห่งเป็นเวลา 7 วัน

ศปก.อ.สันป่าตอง รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 21 มีนาคม 2565

error: