เชิญชวนเลือกซื้อผักปลอดสารพิษกับ “ตลาดประชารัฐพืชผักปลอดภัย”


เชิญชวนชาวสันป่าตอง ร่วมพิธีเปิด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร” ตลาดประชารัฐพืชผักปลอดภัย อำเภอสันป่าตอง วัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ เวลา 8.00 น. และขอเชิญเลือกซื้อสินค้าผลผลิตภาคเกษตรได้ทุกวันศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: