โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • รอบที่ 1 โครงการเพชรน้ำเงิน
  • รอบที่ 2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (SIEP)
  • รอบที่ 3 รอบทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • รอบที่ 1 โควตาภายใน
  • รอบที่ 2 โครงการเพชรน้ำเงิน
  • รอบที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  • รอบที่ 4 รอบทั่วไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร
โทรศัพท์ : 0-5331-1360

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม เปิดรับสมัครร้านค้าโรงอาหาร ปีการศึกษา 2562

error: