26 กรกฎาคม 61 ถึง 8 สิงหาคม 61 แจ้งปิดทางหลวง 108 แยก ธกส.สันป่าตอง

ด้วยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จะทำการปิดทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-ฮอด ช่วงระหว่างกม.21+750 – กม.22+890 (แยก ธกส.สันป่าตอง) เพื่อทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ในระหว่างวัน พฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึงวัน พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561  อาจจะทำให้ไม่สะดวกและรถติดโดยรถบรรทุกหกล้อขึ้นไป ให้เลี่ยงเส้นทางดังกล่าว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แผนที่เส้นทางเลี่ยงเมือง

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ทางหลวงรับทราบแล้ว ปชช.หวั่นเกิดอุบัติเหตุเกาะกลางถนนที่กาดงัว

error: