Ban Piang Run for Kids 2019 มินิมาราธอนเพื่อละอ่อนบ้านเปียง ครั้งที่ 1

Ban Piang Run for Kids 2019

มินิมาราธอนเพื่อละอ่อนบ้านเปียง ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดหาและระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง)
 2. เพื่อปลูกฝังเยาวชนและรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
  เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล
รายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง)

จุดปล่อยตัว-เส้นชัย (Start/Finish)
โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง) ถนนสันป่าตอง-แม่วาง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ประเภทการแข่งขัน ประเภทชาย/หญิง

 • 5 กิโลเมตร
  ล่นเอาม่วน 5 km. รุ่นละอ่อนหน้อย (อายุไม่เกิน 19 ปี) ค่าสมัคร 100 บาท
  ล่นเอาม่วน 5 km. รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุ 20-59 ปี) ค่าสมัคร 200 บาท
  ล่นเอาม่วน 5 km. รุ่นใหญ่ใจเกินร้อย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ค่าสมัคร 200 บาท
 • 12 กิโลเมตร
  ล่นแต๊ล่นว่า 12 km. รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ค่าสมัคร 100 บาท
  ล่นแต๊ล่นว่า 12 km. รุ่นอายุ 20-29 ปี ค่าสมัคร 200 บาท
  ล่นแต๊ล่นว่า 12 km. รุ่นอายุ 30-39 ปี ค่าสมัคร 200 บาท
  ล่นแต๊ล่นว่า 12 km. รุ่นอายุ 40-49 ปี ค่าสมัคร 200 บาท
  ล่นแต๊ล่นว่า 12 km. รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ค่าสมัคร 200 บาท
 • VIP
  – ผู้บริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ
  – ร่วมบริจาค แต่ไม่ร่วมวิ่ง

ค่าสมัคร

 1. สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี ค่าสมัคร 100 บาท (สามารถเลือกระยะทั้ง 5 กิโลเมตรและ 12 กิโลเมตร)
 2. สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ค่าสมัคร 200 บาท

การสมัคร
สมัครออนไลน์ที่ gg.gg/run4kids
รับสมัคร  23 ตุลาคม 2561-30 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการ

 • วัน เสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-17.00 น.
  รับ BIB นักวิ่ง สำหรับติดเสื้อ (กรุณา นำบัตรประชาชน มาแสดงเพื่อรับ BIB)
 • อาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2562
  เวลา 05.30 น. บริการฝากของ สัมภาระนักวิ่ง
  เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 12 กิโลเมตร
  เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 5 กิโลเมตร

*นักวิ่งทุกระยะ กรุณามาถึงบริเวณจุดปล่อยตัว ก่อนเวลาประมาณ 20 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม-อบอุ่นร่างกาย และทำการเช็คอินนักวิ่งก่อนออกวิ่ง เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวนักวิ่งที่ได้รับรางวัลในแต่ละรุ่น และพิธีมอบถ้วยรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Link: www.facebook.com/banpiangrun4kids

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

เปิดรับสมัครนักวิ่ง โรงพยาบาลสันป่าตองมินิมาราธอน 2018

ขอเชิญร่วมงาน เดิน-วิ่ง “ศรีแดนเมือง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1”

เชิญร่วมงาน เทพศิรินทร์เชียงใหม่ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2

error: