แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท สาขาสันป่าตอง

แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท (สาขาสันป่าตอง)
โดย บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด

แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท (Jampha Savemart) สาขาสันป่าตอง เป็นธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต ขายสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นสาขาแรกๆที่เปิดทำการต่างจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีฐานตลาดท้องถิ่นใหญ่ในจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นเป็นพื้นที่รอยต่ออำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งปัจจุบัน ติดกับธนาคารกรุงไทยสาขาสันป่าตอง เลขที่ 499/3 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบริการวันแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 499/3 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เปิดบริการ เปิดทุกวัน เวลา 08:30-20:00 น.
โทศัพท์ 053-093447

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: