จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯที่สันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโดย นายบรรจง ศิตาธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายคมกฤช ตรีธัญญพงศ์ นายอำเภอสันป่าตอง และ อบต.แม่ก๊า ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง ท่าวัดอินทะวิชัย ม.9 บ้านแม่ข่อง ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง ท่ามกลางคณะสงฆ์นำโดยพระครูสถิตย์ ธรรมาภินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองและเจ้าอาวาสวัดอินทะวิชัย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ อปท.และราษฎรที่มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยร่วมกันปล่อยปลาบึก 280 ตัว ตะเพียนทอง และปลาสร้อยขาว รวม 5 แสนตัว และกุ้งก้ามกราม 6 แสน เพื่อให้เจริญเติบโตสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของพสกนิกรทั้งหลายอีกด้วย

ข่าว : สุพัตรา อุ่นแสง

ปล่อยสัตว์น้ำ_1
ปล่อยสัตว์น้ำ_2
ปล่อยสัตว์น้ำ_4

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: