ปิดทางลอดแม่วาง ชั่วคราว ตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2563

สภ.สันป่าตอง ได้รับแจ้งจาก หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดทางลอดแม่วางชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมแซม ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึง 13 สิงหาคม 2563 หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยประชาชนผู้ใช้รถยังสามารถใช้ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดงได้ตามปกติ ยกเว้นตรงทางลอดแม่วางจะปิดซ่อมแซม

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน
สภ.สันป่าตอง

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

5 กันยายน 61 ทางหลวงชนบท เริ่มเปิดให้รถวิ่ง 4 ช่องทางจราจร ถนนคันคลอง

error: