สภ.สันป่าตอง บริการ One Stop Service ป้องกันการแพร่ระบาด COVID19

(24 มีนาคม 2563) สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง จ.เขียงใหม่ จัดพื้นที่บริการประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาด COVID19 โดย พ.ต.อ.ศันย์ชัย พานิชกุล ผกก.สภ.สันป่าตอง ได้จัดเตรียมการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 (COVID-19) ณ ศูนย์บริการประชาชน One Stop Service  ชเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส และได้ทำความสะอาดโดยมีน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นหลังประชาชนมาใช้บริการ พร้อมแจกหน้ากากและแผ่นพลาสติกกั้นไว้สวมใส่เพื่อป้องกันละอองเชื้อโรค

 

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: